Yapı Ruhsatı Nedir, Ne İşe Yarar?

Emlak terimleri ve inşaat yapımlarında sıkça kullanılan yapı ruhsatı nedir, ne işe yarıyor ve yapı ruhsatı nasıl alınır? İşte yanıtı.

Yapı Ruhsatı Nedir, Ne İşe Yarar?

Belediyeler tarafından bir inşaatın başlayabilmesi için verilen onay belgesine yapı ruhsatı denir. Bir inşaatın başlamasından önce alınması gereken hem ilk hem de en önemli ruhsattır. Yapı ruhsatı 3194 sayılı İmar Kanunu hükümleri doğrultusunda verilir ve hukuki, kanuni açıdan bağlayıcı bir belgedir. Bir taşınmazın inşa edilmesinin uygun olduğunu onaylama anlamına gelir. Yapı ruhsatı almak zorunludur. Ruhsat verilirken inşaata dair sahiplik, proje ve inşaat bilgileri değerlendirilir.

YAPI RUHSATI NASIL ALINIR?

Yapılacak inşaatın belediyelerin alanında olduğu bölgede bulunması durumunda belediyeye dilekçe verilerek izin belgesi alınır. Belediyenin kontrolü dışında olan bölgelerde yapılacak inşaatlar içinse valiliklere mal sahibi ya da vekili aracılığıyla dilekçe verilmesi gerekir. Uygunluğu kabul edildikten sonra verilen yapı ruhsatının süresi, inşaatın başlama tarihinden itibaren 5 yıldır. Ruhsat verildikten sonra inşaata 2 yıl içerisinde başlanması gerekir.

Yapı Ruhsatı Nedir, Ne İşe Yarar?

YAPI RUHSATI ALINMAZSA NE OLUR?

Yapı inşaatlarına başlanması için gerekli ve zorunlu olan belge, ruhsat-yapı ruhsatı olarak her inşaat projesinde geçerlidir. Ruhsatı olmayan yapılar kaçak yapı sayılır ve bu yapılar kanunsuz olarak değerlendirilir. Ruhsat alınmadan başlayan inşaatlar için belediyenin inşaatı durdurma ve yıkım kararı alma hakkı vardır. Mal sahipleri, müteahhitler, sorumlular ruhsatsız yapı durumunda para cezası öder. Kanunlara göre yapı ruhsatı için belirlenen süreler 2 yıl içinde inşaatın başlamasını gerektirir. Alınan yapı ruhsatı ise 5 yıl boyunca geçerlidir.