Yapı Ruhsatı Nedir, Nereden Ve Nasıl Alınır?

Bir inşaatın başlayabilmesi için öncelikli olarak lazım olan belge yapı ruhsatıdır. Peki yapı ruhsatı nedir, nasıl alınır, nereden alınır ve ne işe yarar?

Yapı Ruhsatı Nedir, Nereden Ve Nasıl Alınır?

Bir inşaat yapımına başlandığında ilk olarak giderilmesi gerekek husus o inşaat için yapı ruhsatı almaktır. Resmi bir belge olan yapı ruhsatı bir anlamda o inşaata kimlik vermek gibidir. Peki yapı ruhsatı nereden ve nasıl alınır? Yapı ruhsatı ne işe yarar? Yapı ruhsatı nedir?

YAPI RUHSATI NEDİR?

Bir inşaatın faaliyete geçebilmesi için belediyeden onay alması gerekir. Bu onaya da yapı ruhsatı adı verilmektedir. 3194 sayılı İmar Kanunu hükümleri uyarınca yapı ruhsatı hem kukuki hem de kanuni açıdan bağlayıcıdır. Yapı ruhsatının dışına çıkalarak bir inşaat faaliyeti yürütülemez. Bundan dolayı yapı ruhsatı olmadan herhangi bir yasal inşaat faliyetinde bulunulamaz.

YAPI RUHSATI NASIL ALINIR?

Yapı ruhsatı vermek genellikle belediyelerin yetki alanlarındadır. Yapımı gerçekleştirilecek olan inşaat belediyetarafından mücavir alan ilan edilen bölge içerisinde bulunuyorsa belediyelere dilekçe vermek suretiyle yapı ruhsatı alınabilir. Ancak inşaat yapılacak arazi bazen belediyelerin kontrolünde olmayabiliyor. Böyle durumlarda ise başvuru yapılacak adres valilikler oluyor. Mal sahipleri veya vekilleri valiliklere başvurarak yapı ruhsatı alabiliyorlar. 

YAPI RUHSATI NE KADAR SÜREYLE GEÇERLİDİR?

Belediyelerden veya valiliklerden yapılan başvurulara istinaden verilen yapı ruhsatı belgelerinin ne kadar süreyle geçerli olabileceğine dair de merak yaşanıyor. Mevzuata göre uygunluğu kabul edilmiş bir yapı ruhsatının geçerlilik süresi inşaatın başlama tarihi itibariyle 5 yıldır. Bu 5 yıl boyunca yapı ruhsatı yasal olarak bir belge niteliğindedir. Ancak bu konuda önemli bir detay bulunmaktadır. Başvurusu yapılmış ve uygun bulunarak yapı ruhsatı verilmiş alanlarda yapı ruhsatının alındığı günden itibaren 2 yıl içerisinde inşaat başlamazsa yapı ruhsatı iptal edilebilir. Bu konuda zaman zaman bazı mağduriyetler doğabilmektedir.

Yorumlar (0)