Zemin Etüdü Raporu Nedir? Nasıl Hazırlanıyor?

Zemin etüdü raporu nedir? Zemin etüdü raporu hangi verilerin incelenmesiyle hazırlanıyor? Rapor kimler tarafından hazırlanır? Zemin etüdü raporunda hangi aşamalar dikkate alınır? Tüm bu soruların yanıtları haberimizde.

Zemin Etüdü Raporu Nedir? Nasıl Hazırlanıyor?

Zemin etüdü raporu nedir? Zemin etüdü raporu hangi verilerin incelenmesiyle hazırlanıyor? Rapor kimler tarafından hazırlanır? Zemin etüdü raporunda hangi aşamalar dikkate alınır? Tüm bu soruların yanıtları haberimizde.

Bir bölgenin toprak yapısının tüm detayları ile incelenmesi için zemin etüdü yapılması gerekiyor. Zemin etüdü çalışmaları ile bölgenin hangi uygulama alanları için uygun olup olmadığı anlaşılırken bu rapor çok sayıda aşamanın incelenmesi ile elde edilir. Zemin etüdü raporunun hazırlanma aşamasından, hangi kriterlere göre sağlandığına kadar tüm detayları paylaşıyoruz. ZEMİN ETÜDÜ RAPORU NEDİR?Zemin Etüdü Raporu tanımlaması, "Her parsel için zemin mekaniği ve zemin emniyet gerilmelerini inceleyen, imar durum belgesi ile verilen bölge geneli ile ilgili jeolojik ve jeofizik raporları doğrultusunda, zemin cinsi ve grubunu inceleyen, inşaat mühendislerince esaslara uygun hazırlanan rapor." olarak yapılır. Zemin Etüdü Raporu Kimler Tarafından Hazırlanır?* Jeofizik Mühendisleri * Jeoloji Mühendisleri* İnşaat Mühendisi (Rapora bağlı olarak mühendislik yapısının statiğini ve tasarımını yapar)ZEMİN ETÜDÜ RAPORU OLUŞTURULURKEN HANGİ AŞAMALARDAN GEÇER?Zemin etüdü raporunun hazırlanması sırasında inceleme yapılan alanda sırasıyla şu işlemler uygulanır. Öncelikle zemin etüdü yapılacak olan arazi görevli persoenller tarafından incelenir. Daha sonra yine teknik personeller arazinin jeolojik-jeofizik ve geoteknik özelliklerini belirlerler. Bu aşamadan sonra yeraltı su seviyesi, zemin profili ve dolgu kalınlığı gibi özelliklerin belirlenmesi amacıyla sondaj yapılır. Zminden örnekler alınır ve incelenir. Son olarak ise bölgenin yer altı yapıları, yer altı radarları ile tespit edilir.Tüm bu çalışmaların sona ermesinin ardından Bayındırlık Bakanlığı hükümlerine göre Zemin Etüdü Raporu oluşturulur. Emlak365.com


Yorumlar (0)