Emlak Vergisi 2020 Yılında Ne Kadar Olacak? Yeni Bina inşaat Maliyet Bedelleri Cetveli Yayımlandı!

Son Dakika! Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 yılı için bina inşaat maliyet bedelleri cetveli listesini yayımladı.

EMLAK HABERLERİ 29.08.2019 - 07:52 15.07.2021 - 00:13 Emlak 365

Son Dakika! Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 yılı için bina inşaat maliyet bedelleri cetveli listesini yayımladı. Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 75) Resmi Gazete ile yayımlandı. 75 seri nolu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği haberimizde!

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ortak olarak hazırlanan bina inşaat maliyet bedelleri cetveli yayımlandı. Yayımlanan cetvel 2020 yılında uygulanacak olan melak vergisi matrahı olarak kullanılacak olması neden ile tüm taşınmaz sahiplerini yakından ilgilendiriyor. Emlak Vergisi Hesaplama 2020!29 Ağustos 2019 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan yeni tebliğ Emlak Vergisi hesaplama işlemlerinde 2020 yılında uygulanacak olan bina metrekare normal inşaat maliyet bedeli olarak kullanılacak. Açıklanan listede yer alan kalemler Emlak Vergisen Matrah Olacak Vergi Değerleme oranı olarak kullanılacak ve bu sayede 2020 yılında uygulanacak olan emlak vergisi belirlenmiş olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 75)29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, binalar için vergi değerinin, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca müştereken tespit ve ilan edilecek bina metrekare normal inşaat maliyetleri ile aynı maddenin (a) bendinde belirtilen esaslara göre bulunacak arsa veya arsa payı değeri esas alınarak 31 inci madde uyarınca hazırlanmış bulunan 29/2/1972 tarihli ve 7/3995 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Emlak Vergisine Matrah Olacak Vergi Değerlerinin Takdirine İlişkin Tüzük hükümlerinden yararlanmak suretiyle hesaplanan bedel olduğu hükme bağlanmıştır.Bu itibarla, emlak vergisine esas olmak üzere 2020 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bu Tebliğ ekinde yer alan cetvelde belirtilen tutarlarda tespit edilmiştir.Tebliğ olunur.2020 Yılına Ait Binaların Normal İnşaat Maliyet Bedellerini Gösterir Cetvel Eki İçin TIKLAYIN... Emlak365.com


Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@