Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı! 2020 Yılında Ev, İşyeri, Arsa Sahipleri Kaç TL Vergi Ödeyecek?

2020 emlak vergisi ne kadar, ne zaman ödenecek, artış oranı hakkında merak edilen tüm sorular yanıtını buldu! Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 76) 28 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete'nin mükerrer sayısı ile yayımlandı.

Emlak Haberleri 28.12.2019 - 09:01 15.07.2021 - 00:11 Emlak 365

2020 emlak vergisi ne kadar, ne zaman ödenecek, artış oranı hakkında merak edilen tüm sorular yanıtını buldu! Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 76) 28 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete'nin mükerrer sayısı ile yayımlandı. 2020 emlak vergisi sorularının yanıtları haberimizde...

Emlak Vergisi Kanunu, 28 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girdi. 2020 EMLAK VERGİSİ ARTIŞ ORANI Hazine ve Maliye Bakanlığı milyonlarca taşınmaz sahibi tarafından beklenen 2020 emlak vergisi artış oranı için uygulanacak rakamı açıkladı. 28 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan yeni Emlak Vergisi Kanunu Tebliği ile  2019 yılı için yeniden değerleme oranı %22,5 olarak belirlendiği, emlak vergisi yeniden değerleme oranı olarak ise bu rakamın yarısının yani yüzde 11.29 rakamının uygulunacağı ilan edildi. EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 76)

2019 yılı ve önceki yıllarda mükellef olanların 2020 yılına ait emlak vergi değerlerinin hesabıMADDE 3 – (1) Bu mükelleflerin bina, arsa ve arazilerinin 2020 yılı vergi değerleri, 2019 yılı vergi değerlerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı olan (%22,58/2=) %11,29 (onbir virgül yirmidokuz) oranında artırılması suretiyle bulunacak tutarlar olacaktır.2020 EMLAK VERGİ DEĞERİ HESAPLAMA ÖRNEĞİ ÖRNEK 1: Mükellef (A) Kırşehir ili, Kaman Belediyesi sınırları içinde yer alan meskeni 2013 yılında satın almıştır. 2019 yılı emlak vergi değeri 130.000,00 TL olan meskenin 2020 yılı emlak vergi değeri aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanacaktır.

2020 yılı itibarıyla mükellef olacakların emlak vergi değerlerinin tespitiMADDE 4 – (1) Mükellefiyeti 2020 yılında başlayanların, mükellefiyetleri ile ilgili bina, arsa ve arazi vergisi tarhiyatına esas alınacak vergi değerinin hesabında; takdir komisyonlarınca 2017 yılında takdir edilen ve 2018 yılında uygulanan asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri; 30/11/2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 503) ile 2018 yılına ait belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan (%23,73/2=) %11,865 (onbir virgül sekizyüzaltmışbeş) nispetinde artırılması suretiyle bulunacak 2019 yılı değerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı olan (%22,58/2=) %11,29 (onbir virgül yirmidokuz) nispetinde artırılmak suretiyle dikkate alınacaktır.2020 EMLAK VERGİ DEĞERİ TESPİTİ HESAPLAMA ÖRNEĞİMükellef (B) 2019 yılında Eskişehir ili, Sivrihisar Belediyesi sınırları içinde 1100 m2 büyüklüğünde bir arsa satın almış ve bu arsaya ilişkin emlak vergisi bildirimini ilgili belediyeye vermiştir. Arsanın bulunduğu cadde için takdir komisyonunca 2018 yılından itibaren uygulanmak üzere takdir edilen asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri 80,00 TL’dir.2018 yılına ait yeniden değerleme oranının yarısı %11,865, 2019 yılına ait yeniden değerleme oranının yarısı ise %11,29 olarak tespit edilmiş olduğuna göre, mükellefiyeti 2020 yılında başlayacak bu mükellefin 2019 yılında satın aldığı arsanın 2020 yılı arazi (arsa) vergisine esas vergi değeri aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanacaktır.YürürlükMADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girer.YürütmeMADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.Emlak365.com 


Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@