Emsal Karar Çıktı: Kirayı Geciktiren Kiracı Bundan Sonra Yandı!

Ev sahipleri ile kiracıları karşı karşıya getiren en önemli konuların başında kira ödeme günü yer alıyor. Kirayı sürekli geciktiren kiracı ev sahiplerini bıktırırken Yargıtay konu hakkında emsal karar açıkladı.

EMLAK HABERLERİ 14.11.2019 - 12:17 15.07.2021 - 00:12 Emlak 365

Ev sahipleri ile kiracıları karşı karşıya getiren en önemli konuların başında kira ödeme günü yer alıyor. Kirayı sürekli geciktiren kiracı ev sahiplerini bıktırırken Yargıtay konu hakkında emsal karar açıkladı.

Kira ödeme günü gelmesine rağmen kirasını geciktiren kiracılar hakkında Yargıtay emsal karar açıkladı. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi tarafından verilen emsal karar kapsamında kirayı geciktiren kiracı için geciktirdiği kira bedeline yasal faiz ödenmesine hükmedildi. Kirayı Geciktiren Kiracı Hakkında Yargıtay Tarafından Açıklanan Emsal Karar Metni ”01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkındaki 6101 Sayılı Kanun’un 7. maddesinde Türk Borçlar Kanunu’nun kamu düzenine ve genel ahlaka ilişkin kuralları ile geçici ödemelere ilişkin 76., faize ilişkin 88., temerrüt faizine ilişkin 120. ve aşırı ifa güçlüğüne ilişkin 138. maddelerinin görülmekte olan davalarda da uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.Türk Borçlar Kanunu’nun 120. maddesi gereğince, uygulanacak yıllık temerrüt faizi oranı sözleşmede kararlaştırılmamışsa, faiz borcunun doğduğu tarihte yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre belirlenir.Sözleşme ile kararlaştırılacak yıllık faiz oranı birinci fıkra uyarınca belirlenen yıllık faiz oranının yüzde yüz fazlasını aşamaz. Davada hükme esas alınan bilirkişi raporundaki yasal faize yönelik hesaplamaya itibar edilerek hüküm kurulduğu anlaşılmaktadır.Oysa; Borçlar Kanunu'nun 101 / 2. maddesi hükmü gereği borcun ifa olunacağı gün sözleşme ile belli edilmiş ise ihtar şartı aranmadan bu günün bitmesi ile borçlu mütemerrit olur. Kira sözleşmesinin 6. maddesi gereğince kira parasının ödeme zamanı ve vadesinde ödenmediği takdirde uygulanacak faiz oranı belirlenmiştir.Sözleşmenin bu maddesine göre ödeme zamanı geldiği halde kiracı bu sürede kira borcunu ödemediği takdirde temerrüde düşer ve bunun için aynı Kanunun 101 / 2. maddesi gereği ihtara gerek yoktur. Kira bedellerinin ödeme günü belli ve muayyen olduğuna göre bu durumda vade tarihinden itibaren kira alacağına kararlaştırılan faizin uygulanması gerekir.O halde, mahkemece tacir olan davalı kiracı ile davacı arasında serbest irade ile kararlaştırılmış faiz oranı üzerinden faizin hesaplanması gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi doğru değildir. Hüküm bu nedenle bozulmalıdır. Açıklanan nedenlerle davalının tüm, davacının sair temyiz itirazlarının reddine, ikinci bentte açıklanan nedenlerle hükmün davacı yararına bozulmasına oy birliğiyle karar verildi."Emlak365.com 


Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@