Engelli Çocuğu Olan Anneler Nasıl Emekli Olur?

Engelli çocuğu olan annelerin emeklilik hak iddia edebilmeleri için çocuklarının engel oranlarının engelli raporu ile teyit edilmesi gerekir.

Engelli Çocuğu Olan Anneler Nasıl Emekli Olur?
Engelli çocuğu olan annelerin emeklilik hak iddia edebilmeleri için çocuklarının engel oranlarının engelli raporu ile teyit edilmesi gerekir. Bu rapor tarihine göre engelli çocuğu olan engelli anneleri emeklilik hakkı elde eder.

Engelli Çocuğu Olan Annelerin Emeklilik Hakkı Nedir?

Engelli çocuğu olan anneler emeklilik hakları için 5510 sayılı kanun gereğince koşulları yerine getirir. 5510 sayılı kanunun Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe girmesi ile ağır engeli bulunan çocuğa sahip olan sigortalı anneler, yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulundukları zaman prim ödeme gün sayılarının dörtte biri kadarı emeklilik yaş hadlerinden indirilir. Başka birisinin sürekli olarak bakımına muhtaç halde olan engelli bireyin öz annesi veya o bireyi evlat edinen bir kadın, engelli bireyin ihtiyaçlarını karşıladığı sürece erken emeklilik hakkı elde etme imkânına sahiptir.

Engelli Çocuğu Olan Annelerin Emekli Olmak İçin Yapması Gerekenler Nelerdir?

5510 sayılı kanunun 2008 yılında yürürlüğe girmesi ile bakıma muhtaç çocuğu olan annelerin emeklilik için yapması gerekenler şu şekildedir:

 • Engelli çocuk sahibi annenin, sigortalı bir işte çalışması durumunda erken emeklilik hakkı elde edebilmesi için mevcut durumunu belgelendirmesi gerekir.

 • Bu belgelendirme işleminin incelenmesi durumunda engelli çocuğu bulunan sigortalı annenin prim ödeme gün sayılarına ilave ve emeklilik yaş haddinden indirim yapılması mümkün olur.

 • Başka birisinin yardımına muhtaç halde kendi ihtiyaçlarını tek başına halledemeyen engelli çocuğun varlığı ve engel derecesi sağlık raporu ile belgelendirilmek durumundadır.

 • Engelli çocuğun varlığı sağlık raporu ile belgelendikten sonra 5510 sayılı kanunun yürürlüğe giriş tarihinden sonraki süreçler için annenin emeklilik prim ödeme gün sayılarında ve emeklilik yaş haddinde işlem yapılmaya başlanır.

 • Engelli anneleri emeklilik için 2008 tarihinden sonra sigorta başlangıcını yapmış olmaları gerekir.


Engelli Çocuğu Olan Annelerin Erken Emeklilik Başvuruları Hangi Durumlarda Son Bulur?

Kendi ihtiyaçlarını karşılayamayan, bakıma muhtaç bir engelli çocuğa sahip sigortalı annenin erken emeklilik başvurusunun geçerliliğini yitireceği durumlar şu şekildedir:

 • Ağır engelli çocuğun vefat etmesi veya bakıma muhtaçlığına sebep olan engel durumunun kalkması durumlarında,

 • Annenin eşinden boşanarak çocuğun vekâletinin babasına verilmesi durumlarında bakıma muhtaçlığın kadının himayesinden çıkması sonucu işlemler devam etmez.


Annenin prim ödeme gün sayılarına ilave ve emeklilik yaş hadlerinden indirim süresi 5510 sayılı kanunun yürürlük tarihinden engelli bireyin vefat etme tarihine kadar veya bakıma muhtaçlığın ortadan kalktığının sağlık kurulu raporu ile karar verilmesi ile söz konusu hizmetler geçerlilik süresini tamamlar.

Ağır Engelli Olma Durumuna Sebep Olan Haller Nelerdir?

Engelli çocuk sahibi annenin erken emeklilik başvurusunda çocuğunun sağlık kurulu tarafından onaylı engelli raporu incelenir. Bu sağlık kurul raporu kapsamında ağır engelli olma durumuna sebep olan haller şu şekildedir:

 • Yaşanan herhangi bir olay sonucu kişinin iki elinin de kayıp olması durumunda,

 • Kişinin, her iki bacağının alt kısmında üçte bir oranında bir kayıp olması durumunda,

 • Kişinin, iki gözünde de %100’lük bir oranda görme kaybı olması durumunda,

 • Kişinin, sürekli veya süreli olarak ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde kalmasını gerektirecek durumların oluşmasında,

 • Kişinin, iki kolunun veya iki bacağının felçli olması durumunda,

 • Kişinin, sfinkter bozuklukları olması durumunda gerekli sağlık kontrol ve muayenesi yapılarak kişiye sağlık kurulu tarafından engelli raporu verilir.


Tek başına ihtiyaçlarını karşılayamayan bakıma muhtaç bireyin mevcut durumu sağlık kurulu tarafından raporlandığı zaman sigortalı anne erken emeklilik işlemlerini başlatabilir. Engelli raporu ile ikametgâh adreslerine en yakın güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine başvuru yapmaları sonucunda prim ödeme günleri işlemeye devam eder. Engelli anneleri emeklilik başvurularını çocuklarının yaşam süreleri boyunca ve bakıma muhtaçlıkları devam ettiği sürece geçerli kılınır.
SONRAKİ HABER