Ev Sahipleri Kiracıları Hangi Durumlarda Evden Çıkarabilirler?

Türkiye'de hukuki kurallara göre ev sahiplerinin kiracıları evden nasıl çıkartabilecekleri oldukça merak edilen konulardan birisidir. Ev sahipleri hangi durumlarda kiracılarını evden çıkarabilirler? Kiracıları evden çıkartmak için hangi gerekçelerin gerçekleşmiş olması gerekir?

Ev Sahipleri Kiracıları Hangi Durumlarda Evden Çıkarabilirler?

Türkiye'de mülkiyet hukuku ve borçlar kanunu gibi ilişkili kurallar gereği ev sahipleri ile kiracılar arasındaki haklar düzenlenmiştir. Bu hakların bir kısmı ev sahiplerine güvence olurken bir kısmı da kiracılara güvence vermektedir. Peki ev sahipleri bir kiracısını evden çıkartmak istediğinde bunu nasıl gerçekleştirebilirler. Hangi durumlarda kiracıların evden çıkarılmasına dair ev sahiplerinin hukuki hakları bulunmaktadır?

Türkiye'de kanunlar gereği ev sahipleri ile kiracılar arasında yapılan sözleşme her iki tarafı da güvence altına alıyor. Ancak bu güvence zaman zaman taraflar arasında sorunların çıkmasına engel olamıyor. Bir ev sahibinin sözleşmesi devam ettiği ve sözleşme gerekleri yerine getirildiği müddetçe kiracısını evden çıkarmasına olanak tanınmıyor. Ancak burada önemli olan kiracının sözleşmenin gereklerini yerine getirmesi gerekiyor.

İHTARNAME ÇEKİLMESİ LAZIM

Ev sahibi ile kiracı arasında ev sahibi lehine haklı gerekçe doğarsa öncelikle kiracıya ihtarname çekilir. Bu ihtarname sonrasında kiracı sözleşme gereğini yerine getirse bile bir yıl içerisinde iki ihtarname gönderilmesi ev sahibine kiracıyı evden çıkarma hakkı verir. Bunu uygulayan ev sahibi hukuki yollara başvurarak kira sözleşmesini sonlandırarak kiracıyı evden tahliye edecek kararı çıkarabilir.

HANGİ DURUMLARDA KİRACILAR EVDEN ÇIKARILABİLİR?

Ev sahiplerinin kiracıları evden çıkarmaları için bazı haklı gerekçeler de bulunuyor. Bunların ilki gayrimenkulün tadilata girmesidir. İkincisi ev sahibinin eve ihtiyacı olmasıdır. Sonuncusu ile mülk sahibinin değişmesidir. Bu durumların belgelenmesi durumunda ev sahipleri kiracıları evden çıkarabilirler. Ancak bu da yasalarla belirlenmiş zaman dilimleri içerisinde olabilmektedir. Kiracılara evden çıkmaları için bir süre verilmesi yine hukuki dayanaklardan birisidir. Bu süre kullanılarak ev sahipleri kiracıları bu durumlarda evden çıkarabilirler.

Türkiye'de kanunla düzenlenmiş olan ev sahibi – kiracı ilişkileri oldukça güncel emlak sorunlarından birisidir. Bu konuda hem ev sahiplerinin hem de kiracıların çeşitli şikayetleri olabilmektedir. Taraflar hangi haklara sahip olduklarını araştırmaktadırlar. Kiracılar ve ev sahipleri bu haklarını kullanarak emlak sorunlarına çözüm arıyorlar.