Ev Sahipleri Ve Kiracılar Dikkat! Kiracılar Hangi Masrafları Kiradan Düşemezler!

Ev sahipleri ile kiracılar arasında zaman zaman mesela haline gelen masrafların kiradan düşülmesi olayı hakkında bazen belirsizlikler alabiliyor. Peki kiracılar hangi masrafları kiradan düşemezler?

Ev Sahipleri Ve Kiracılar Dikkat! Kiracılar Hangi Masrafları Kiradan Düşemezler!

Ev sahipleri ile kiracılar arasındaki ilişki hukuken güvence altına alınmıştır. Tarafların birbirlerine karşı yükümlülükleri net bir şekilde belirlenmiştir. Buna rağmen yine de uyguama aşamasında sorunlar yaşanabiliyor. Özellikle kiracıların ev için yaptıkları masrafları kiradan düşmek istemeleri başlı başına sorun oluyor.

KİRADAN DÜŞÜLEBİLECEK MASRAFLAR

Genelde kiracının ev için yaptığı harcamalar kiradan düşülebiliyor. Eve boya yapılması gerekiyorsa bunun masrafı ev sahibi tarafından karşılanır. Ev içerisinde bulunan demirbaşlar arızalanır veya yenilenmesi gerekirse bu masrafları da ev sahipleri karşılamak zorundadırlar.

Bir evde zorunlu tadilatların tamamını ev sahipleri karşılamak zorundadırlar. Ancak taraflar anlaşırlarsa kiracılar bu masrafları karşılayıp kiradan düşebilirler. Bu konunun kira sözleşmesinde yazılarak güve3nce altına alınmasına da gerek yoktur. Kanuni kaideler bu konuda gayet açıktır. Kiracıların böyle bir hakkı bulunmaktadır.

Genellikle bir evde herhangi bir tadilat, yenileme olacaksa kiracılar ile ev sahipleri görüşüp bu konu hakkında anlaşma sağlarlar. Ancak bunun tam tersi bir uygulama ile de karşılaşılabilir. Aciliyeti olan tadilat ve değişikliklerde kiracıların ev sahiplerine haber verme zorunluluğu yoktur. Örneğin evin elektrik tesisatı arızalanmışsa bunun giderilmesi için ev sahibinin onayının alınması gerekmez. Kiracı yaşanan arızayı yaptırıp masrafını da kiradan ev sahibine sormadan düşebilir.

KİRACILARIN KİRADAN DÜŞEMEYECEĞİ MASRAFLAR

Kiracıların bu kadar geniş hakları bulunurken ev sahiplerinin de korunduğu meseleler vardır. Mesela kiracılar bazı masrafları kiradan kesinlikle düşemezler. Hatta bunu teklif etmeleri dahi boşunadır.

Kiracının kiralamış olduğu evde keyfi olarak tadilat yapılırsa kiracı bu masrafı kiradan düşemez. Aynı şekilde evin boyaya ihtiyacı yokken evi boyatıp kiradan düşmek isteyen kiracı bu masrafı da kesinlikle kiradan düşemez. İsteğe ve keyfe bağlı olarak bir ev için yapılan tadilatların tamamı kiracının sırtındadır. Bu konuda ilgili kanun maddesi oldukça açıktır ve ev sahibinin yanındadır.

Bir kiracı ev sahibinin izni olmadan keyfi olarak tadilat yapabilir ama bunun sonucu hiç de hoş olmaz. Bundan dolayı ev sahibine bilgi verilmeli ve ardından tadilat kararı alınmalıdır. Ev sahibinden habersiz şekilde tadilat yapan kiracıları evden çıkartmak mümkün olabiliyor.

SONRAKİ HABER