Ev Satın Alırken Kat Mülkiyeti Tapusu Mu Lazım Kat İrtifakı Tapusu Mu?

Ev satın alırken merak edilen konulardan biri de kat irtifakı tapusu mu yoksa kat mülkiyeti tapusu mu daha avantajlı sorusudur.

Ev Satın Alırken Kat Mülkiyeti Tapusu Mu Lazım Kat İrtifakı Tapusu Mu?

Ev satın alırken merak edilen konulardan biri de kat irtifakı tapusu mu yoksa kat mülkiyeti tapusu mu daha avantajlı sorusudur.

Kat Mülkiyeti Nedir?Kat mülkiyeti binalarda kanunlarla belirlenen kurallara göre tesis edilen bağımsız bölümlerin mülkiyet hakkı olarak tanımlanmaktadır. Kat mükiyetli tapu o binanın iskan belgesi olduğu anlamına gelir. Yani tapunun üzerinde kat mülkiyeti şeklinde ibare bulunuyorsa o binanın iskan belgesi olduğu anlamına gelir.Kat İrtifakı Nedir?Kat irtifakı bir taşınmazın yapılmaya başlandığı anda verilen inşaat ruhsatı ile alınan binalarda satın alınmak istenen dairenin hissesine düşen arsa payını gösteren tapu türüdür. Satın almak istediğiniz evin tapusu üzerinde kat irtifakı ibaresi bulunuyorsa ve bu ev tamamlanmışsa bu durumda evin yer aldığı binanın iskan belgesi bulunmadığı anlamına gelir. Yani iskansız binalar için kat irtifakı tapusu bulunur.Kat İrtifakı Mı, Kat Mülkiyeti Mi Tercih Edilmeli?Ev satın alırken her zaman için tercih edilen tapu türü kat mülkiyetli tapu olmalıdır. Çünkü bu tapuda binada yer alan her bir bağımsız mülkiyeti tek tek kurulmuştur ve satın aldığınız tapu ile size ait olan bölüm belirlenmiş olarak kabul edilir. Kat irtifakı için ise sadece arsa payı üzerinden sizin tapunuza isabet eden bölüm belirlenmiştir yani sadece pay iddiası kanıtlanır. İskansız binadan ev almak her zaman için büyük bir risktir. Çünkü binanın iskan belgesi olmamaması inşaat açısından oturma izni olmadığı ve eksiklikleri bulunduğunu gösterir. İskan belgesi almak için yapılan başvurularda ise ödeme yapmanız gerekir ki bu tutarın ne kadar olacağını eksikliklerin kendisi belirler.