Eve Sonradan Balkon Yapılır Mı?

Balkonsuz yapılan konutlar için konut sahiplerinin bir süre sonra balkon ekleme ihtiyacı duymaları kaçınılmaz bir hale gelmektedir. Çamaşır asma ya da sıcak günlerde dostlarla balkonda yapılan sohbetler gibi farklı pek çok nedene bağlı olarak duyulan balkon ihtiyacı için eve sonradan balkon ekleme imkanı bulunmaktadır. 

Emlak Haberleri 07.05.2018 - 19:30 15.07.2021 - 00:21 Serhat Karaman

Balkonsuz yapılan konutlar için konut sahiplerinin bir süre sonra balkon ekleme ihtiyacı duymaları kaçınılmaz bir hale gelmektedir. Çamaşır asma ya da sıcak günlerde dostlarla balkonda yapılan sohbetler gibi farklı pek çok nedene bağlı olarak duyulan balkon ihtiyacı için eve sonradan balkon ekleme imkanı bulunmaktadır. 

Balkon Yapmak İçin İzin Almak Gerekiyor Mu?

Evet, ne yazık ki balkon yapmak isteyen taşınmaz sahiplerinin mutlaka taşınmazın adres olarak bağlı olduğu belediyeden gerekli yasal izinleri alması gerekmektedir. Çünkü iskan belgesi alınan konutun tamamlandığı kabul edilir.

Zaten iskan belgesi de konutun tamamlanması nedeni ile verilen bir belgedir. Bu belgeyi alan konutlarda onaylanan mimari projeyi değiştirecek böylesine büyük bir tadilat ve değişiklik için izin alınması gerekir. Aksi halde yapılan bu değişiklik "kaçak yapı" statüsüne girer.

Belediyenin bu durumu kendi yapmış olduğu denetimlerde tespit etmesi ya da söz konusu yapının şikayet edilmesi durumunda kaçak yapı olarak kabul edilen balkonun yıkım kararı verilir. Bu durumun tespit edilmesini ardından balkon için izin alınması ya da yıkım kararının durdurulması ne yazık ki mümkün olmamaktadır. Yani yıkım mutlaka ki gerçekleştirilir. Bu nedenle sonradan mağdur olmamak için mutlaka "evime balkon yaptırmak istiyorum" diyen kişilerin daha ilk başta gerekli izinleri alarak projeye başlamaları gerekir.

 Konu hakkında uygulanan yasal maddeler ise şu şekilde sıralanıyor;

Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak başlanan yapılar:

Madde 32 – Bu Kanun hükümlerine göre ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılar hariç; ruhsat alınmadan yapıya başlandığı veya ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapıldığı ilgili idarece tespiti, fenni mesulce (...) tespiti ve ihbarı veya herhangi bir şekilde bu duruma muttali olunması üzerine, belediye veya valiliklerce o andaki inşaat durumu tespit edilir. Yapı mühürlenerek inşaat derhal durdurulur.

Durdurma, yapı tatil zaptının yapı yerine asılmasıyla yapı sahibine tebliğ edilmiş sayılır. Bu tebligatın bir nüshasında muhtara bırakılır.

Bu tarihten itibaren en çok bir ay içinde yapı sahibi, yapısını ruhsata uygun hale getirerek veya ruhsat alarak, belediyeden veya valilikten mührün kaldırılmasını ister.

Ruhsata aykırılık olan yapıda, bu aykırılığın giderilmiş olduğu veya ruhsat alındığı ve yapının bu ruhsata uygunluğu, inceleme sonunda anlaşılırsa, mühür, belediye veya valilikçe kaldırılır ve inşaatın devamına izin verilir.

Aksi takdirde, ruhsat iptal edilir, ruhsata aykırı veya ruhsatsız yapılan bina, belediye encümeni veya il idare kurulu kararını müteakip, belediye veya valilikçe yıktırılır ve masrafı yapı sahibinden tahsil edilir.

Gelişmelerden Haberdar Olun

@