Faizsiz Konut ve Otomobil Şirketleri İçin BDDK 1 Ay Süre Tanıdı!

Faizsiz ev alma sistemi olarak ta anılan tasarrufa dayalı faizsiz finansman sistemine yönelik kanuni düzenleme Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Faizsiz Konut ve Otomobil Şirketleri İçin BDDK 1 Ay Süre Tanıdı!

Faizsiz ev alma sistemi olarak ta anılan tasarrufa dayalı faizsiz finansman sistemine yönelik kanuni düzenleme Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme kapsamında tasarrufa dayalı faizsiz finansman şirketleri için yasal yükümlülükler zorunlu hale getirilmişti.

TASARRUF FİNANSMAN KANUNU RESMİ GAZETE İLE YAYIMLANDI, TASARRUFA DAYALI FAİZSİZ FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İÇİN 1 AYLIK SÜRE BAŞLADI!

Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu, mecliste onaylandıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak Resmi Gazete ile yayımlanmıştı. Resmen yürürlüğe giren yeni kanunun ardından beklenen adım geldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu BDDK kanun kapsamına giren şirketler için yönetmelik yayımladı. Yayımlanan genelge ile tasarruf finansman şirketleri için kuruma başvuruda bulunma çağrısı yapılırken BDDK tarafından açıklanan kriterlere uygun sürecin işletilmesi istendi.

Tasarruf finansman şirketleri 1 aylık süre içerisinde ya sermayelerini yeni yasaya uygun hale getirerek çalışmalarına devam edecek ya da sistemde olan müşterilerini mağdur etmeyecek şekilde bir tasfiye planı yaparak BDDK'ya ulaştıracak.

TASARRUFA DAYALI FAİZSİZ FİNANSMAN SİSTEMİ İÇİN ASGARİ SERMAYE TUTARI 100 MİLYON LİRA OLMUŞTU!

Mecliste onaylanan Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında bu alanda hizmet verecek olan şirketler için en düşük sermaye tutarı 100 milyon lira olarak belirlenmişti. Tasarruf finansman şirketleri için sektörde sadece konut, çatılı işyeri ve taşıt finansmanı için hizmet verme sınırlaması getirilirken yine hizmetler yurtiçi ile sınırlandırılmıştı.