2 Mart tarihli Resmi Gazete yayınlandı! EYT yasası Resmi Gazete'de yayımlandı mı?

2 Mart tarihli Resmi Gazete yayınlandı! EYT yasası Resmi Gazete'de yayımlandı mı?
02 Mart 2023 Tarihli ve 32120 Sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Milyonlarca EYT'li emeklilik başvurusu yapmak için EYT yasasının Resmi Gazete ile yayımlanmasını bekliyordu.

2 Mart tarihli Resmi Gazete yayınlandı! EYT yasası Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT yasası mecliste yapılan görüşmelerin ardından gecikmeli olarak ta olsa kabul edilerek yasalaşmıştı. 

Uygulamanın yürürlüğe girmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak onaylanması ve ardından Resmi Gazete ile yayımlanması bekleniyordu. Ne yazık ki 2 milyondan fazla kişinin beklemiş olduğu EYT yasası Resmi Gazete'de beklendiği üzere 2 Mart 2023 tarihi itibari ile yayınlanmadı. 

2 MART 2023 TARİHLİ RESMİ GAZETE YAYINLANDI!

Milyonlarca EYT'li tarafından beklenen Resmi Gazete yayımlandı. Yayımlanan Resmi Gazete'de yer alan kararlar ve yönetmelikler şu şekilde sıralandı: 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Boğaziçi Üniversitesi Yurtlar Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

İstanbul Gedik Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2 Mart tarihli Resmi Gazete yayınlandı! EYT yasası Resmi Gazete'de yayımlandı mı?

YARGI BÖLÜMÜ ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 13/10/2022 Tarihli ve E: 2018/78, K: 2022/114 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 26/10/2022 Tarihli ve E: 2018/76, K: 2022/125 Sayılı Kararı İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.

EYT'lilerin emeklilik başvurusu yapabilmesi için meclisin onayladığı kararın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanarak Resmi Gazete ile yayımlanması gerekiyor.