Bugün Resmi Gazete'de yayımlandı! Başvuru yapmak isteyenler için sınır 15 bin liradan 30 bin liraya fırladı

21 Eylül 2022 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği yayımlandı. Yayımlanan karar kapsamında tüketici hakem heyeti başvuru sınırı yükseltildi. İşte Tüketici Hakem Heyeti parasal sınır 2022 rakamı!

Bugün Resmi Gazete'de yayımlandı! Başvuru yapmak isteyenler için sınır 30 bin liraya fırladı

Uygulamada olan kanun ve yönetmeliklerde yer alan parasal sınırlar enflasyonda yaşanan yükseliş nedeniyle güncellenmeye devam ederken bu güncellemelerden biri de Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği için gerçekleştirildi. 21 Eylül 2022 tarihli Resmi Gazete ile yapılan düzenleme kapsamında tüketici hakem heyeti başvurularına 30 bin TL sınırı getirildi. 

Yapılan düzenleme kapsamında değeri 30 bin TL olan ya da bu rakamın altında kalan tutarlı anlaşmazlıklarda vatandaşlar doğrudan başvuruları Tüketici Hakem Heyeti üzerinden yapabilecek. Bu tutarın üzerinde yer alan anlaşmazlıklar için ise taraflar itirazlarını doğrudan tüketici mahkemesine yapacak. 

Ticaret Bakanlığından:

TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tüketici hakem heyetlerinin kurulması ve çalışmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, tüketici hakem heyetlerinin kuruluşu, çalışma usul ve esasları ile iş ve işlemlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 72 nci ve 84 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Bugün Resmi Gazete'de yayımlandı! Başvuru yapmak isteyenler için sınır 15 bin liradan 30 bin liraya fırladı

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ BAŞVURU SINIRI KAÇ TL, 2022 PARASAL SINIR NE KADAR OLDU?

Yapılan yeni düzenleme ile parasal sınır 30 bin liraya yükseltilmiş oldu. Bu tutarın altında kalan tüm itirazlar tüketici mahkemelerine yapılabilecek. Yapılan başvurular, başvuru tarih ve sırasına göre en geç 6 ay içinde görüşülerek karara bağlanacak. Yapılan başvurunun niteliği dikkate alınarak, karar süresi en fazla 3 ay daha uzatılabilecek. Söz konusu yönetmelik 21 Eylül 2022 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiş oldu.