Gelir vergisi ödemesi nasıl yapılır?

Gelir vergisi nedir nasıl oluşur, gelir vergisini nasıl hesaplarım? Gelir vergisi ödemesini vergi dairesine nasıl ve hangi kanallar aracılığı ile yapabilirim sorularının cevabı…
Gelir vergisi ödemesi nasıl yapılır?

Gelir vergisinin ödemesi vergi dairesine ödenmektedir. Gelir vergisini doğrudan vergi dairesine ödemek yerine aracı bazı ödeme araçları kullanarak da ödeme yapılabilir. Gelir vergisi ödemesi vergi mükellefinin ikamet ettiği bölgedeki vergi dairesine veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla Gelir İdaresi Başkanlığı üzerinden yatırılabilir. Gelir vergisini ödeme işlemleri direkt olarak ilgili kuruma giderek yapılabileceği gibi, banka, ATM, internet ve mobil bankacılık üzerinden de yapılabilir.

Gelir Vergisi Nedir?

Gelir vergisi gerçek kişiler üzerinden yani tüzel olmayan kişiler üzerinden alınan bir vergi türüdür. Gelir vergisi dolaysız vergi türlerinden birisidir. Gelir ise şahıs işletmelerin yapmış olduğu mal ve hizmet satışları veya serbest meslek faaliyetleri sonucu oluşan veya bu firmaların bir takvim yılı içerisinde elde etmiş olduğu kazanç ve iratların safi tutarıdır. Gelir vergisine tabii olan gelirler ise Gelir Vergisi Kanunu’ unda hüküm altına alınmıştır. Gelire giren kazançlar ise şunlardır:

 • Gayrimenkul sermaye iratları

   

 • Menkul sermaye iratları

   

 • Diğer kazanç ve iratlar,

   

 • Ticari kazançlar

   

 • Zirai kazançlar

   

 • Ücretler

   

 • Serbest meslek kazançları.

Gelir Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Gelir vergisi ödemesi nasıl yapılır?

Gelir Vergisi hesaplanması belirli bir döneme ait gelirlerin toplamı (gelir vergisi matrahı) ve gelir vergisi oranıyla çarpılır. Gelir vergisi oranı ise toplam gelir tutarına paralel bir şekilde yükseliş gösterir. Gelir vergisi oranları Maliye Bakanlığı tarafından her yıl yayınlanmaktadır. Gelir Vergisi Dilimleri olarak adlandırılan tablo, gelir vergisi matrahlarının hangi oranlarla çarpılması gerektiğini belirten bir tablodur.

2022 Yılı Gelir Vergisi Dilimleri 

Yeni yılın vergi dilimleri hakkında veriler aşağıda yer almaktadır:

 • 32 bin için yüzde 15,

   

 • 70 bin için yüzde 20,

   

 • 250 bin için yüzde 27,

   

 • 880 bin için yüzde 35,

   

 • 880 bin üstü için yüzde 40 şeklinde bir dilimden bahsedilebilmektedir.

Yukarda belirtilen oranlar sabit değildir. Her yıl değişim göstermektedir. Bu nedenle devamlı kontrol edilmelidir.