Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık ve kredi kararı!

Merkez Bankası tarafından “Yabancı Para Yükümlülükler İçin Türk Lirası Cinsinden Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğ” Resmi Gazete’de yayınlandı. Merkez Bankası zorunlu karşılığa tabi krediler için geçici uygulama getirdi.

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık ve kredi kararı!

ResmiGazete’nin bugünkü sayısında “Yabancı Para Yükümlülükler İçin Türk Lirası Cinsinden Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğ” yayınlandı. Merkez Bankası tarafından yayınlanan tebliğ ile kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisi hakkında geçici uygulama getirildi.

MERKEZ BANKASI'NDAN ZORUNLU KARŞILIK VE KREDİ AÇIKLAMASI!

Merkez Bankası’nın konuya dair yapılan basın duyurusunda, “Bankaların ve diğer mali kuruluşların zorunlu karşılık uygulamaları Merkez Bankası’nın temel görev ve yetkileri arasındadır. Merkez Bankası finansal istikrarın desteklenmesi ve parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi için hem varlık hem de yükümlülük kalemleri üzerinden zorunlu karşılık ve menkul kıymet tesisi uygulamaları yapmaktadır.” denildi.

Yapılan açıklamada Merkez Bankası’nın makro ihtiyati tedbirlere devreye alacağının daha önceden açıklandığına işaret edilerek, “10 Haziran 2022 tarihinde yabancı para mevduat ve katılım fonu yükümlülükleri üzerinden Türk lirası cinsinden menkul kıymet tesis edilmesi uygulamasına başlanmıştır. Buna göre bankalar Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşüm hedeflerine göre belirlenen oranlarda menkul kıymet tesis etmektedirler ve bunun ilki de 29 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşmiştir.” denildi.

Açıklamanın devamında ise politika faizi ile kredi faizi arasındaki makasın arttığına dikkat çekilerek, “Merkez Bankası kredilerin büyüme hızı ve erişilen finansman kaynaklarının uygun bir şekilde iktisadi faaliyet ile buluşmasını yakından takip etmektedir. Son dönemlerde de politika faizi ile kredi faizleri arasında makas açılmıştır. Bu da parasal aktarımın etkinliğini azaltmaktadır. Para Politikası Kurulu değerlendirme süreçleri tamamlanan kredi, teminat ve likidite politika adımlarının kullanılmaya devam edileceğini açıklamıştır.” şeklinde belirtildi.

Merkez Bankası’nın duyurusuna göre zorunlu karşılığa tabi krediler için yüzde 20 düzeyinde uygulanan zorunlu karşılık tesisi bankalar için yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisi ile ikame edilmesine karar verildi. Ayrıca 30 Aralık 2022 tarihinde 29 Temmuz 2022 tarihine göre yüzde 10 kredi büyüme oranını aşan kredi tutarı kadar menkul kıymetin bir yıl boyunca tesis edilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca hariç tutulan kredi türlerinin harcama mukabil kullandırılmaması durumunda menkul kıymet tesisine tabi olmasına hükmedildi.

Merkez Bankası’nın aldığı karar uyarınca 2022 yıl sonuna kadar bankaların kullandıracakları ticari nitelikli kredilerde Merkez Bankası’nın belirlediği yıllık bileşik referans oranının 1,4 katı üzerinde faiz ile kullandırılacak kredi tutarının yüzde 20’si, 1,8 katı üzerinde faiz ile kullandırılacak kredi tutarının yüzde 90’ı oranında menkul kıymet tesisi yapılacak.