Son dakika, Çalışma Bakanlığı açıkladı! Sözleşmelilerin memur kadrolarına geçiş esasları belli oldu!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından sözleşmeli personellerin memur kadrolarına atanmalarına dair açıklama yapıldı. Buna göre 424 bin sözleşmeli personelin memur kadrolarına atanabilecekleri açıklandı.

Son dakika, Çalışma Bakanlığı açıkladı! Sözleşmelilerin memur kadrolarına geçiş esasları belli oldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün akşam yapılan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklama ile kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli personel statüsünde çalışanların memur kadrolarına alınacaklarını ilan etmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığı bugün bir açıklama yaparak bu kadro değişiminde uygulanacak esasları duyurdu.

KAÇ KİŞİ SÖZLEŞMEDEN MEMUR KADROSUNA GEÇECEK?

Çalışma Bakanlığı’nın belirlediği ilkelere göre 657 sayılı Devlet memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamındaki 47C’den 4/B’ye geçenler dahil olmak üzere ve bazı kurumsal sözleşmeli personel ile mahalli idarelerde görev yapan yaklaşık 197 bin sözleşmeli personel süre şartı aranmaksızın hemen kadroya geçirilecekler.

3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personelleri ve din görevlileri de süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilecekler. Bu şekilde memur kadrolarına geçebilecek sözleşmeli personellerin toplam sayısının 227 bin kişi olduğu açıklandı.

İSTEĞE BAĞLI OLACAK

Çalışma Bakanlığı sözleşmeli personellerin memur kadrolarına geçirilmesinin isteğe bağlı olarak gerçekleşebileceğini ilan etti. Kadroya geçmek istemeyen sözleşmeli personellerin hakları görevleri sona erene kadar şahsa bağlı olarak korunacak.

NAKİL KOŞULLARI BELİRLENDİ

Çalışma Bakanlığı’nın açıkladığı esaslara göre 4 yıldan az hizmeti bulunanlar bu süreyi doldurduktan sonra kurum içi ya da kurumlar arası nakil yapabilecekler. Bu süre şartı tüm sözleşmeli personellerden aranacak. Mahalli idarelerde çalışan sözleşmeli personeller kadroya geçirilmeleri halinde sadece mahalli idareler arasında yer değiştirebilecekler.

Çalışma Bakanlığı’nın açıklamasında yer alan bilgilere göre kamuda yaklaşık 520 bin sözleşmeli personel bulunuyor. Bunların 424 bininin memur kadrolarına atanmalarına bu düzenleme ile imkan tanınacak.

KİMLER KAPSAM DIŞINDA KALACAK?

Çalışma Bakanlığı sözleşmeli personellerin memur kadrolarına geçirilmesinde kapsam dışı kalacakları da açıkladı. Buna göre kısmi ve proje bazlı çalışanlar, yabancı uyruklular, askeri personeller, akademik personeller, KİT personelleri, sanatçılar, meclis danışmanları, Sağlık Bakanlığı yöneticileri ve personelinin tamamı sözleşmeli olan kurumlarda çalışanlar memur kadrolarına geçiş yapamayacaklar.

YENİ İŞE GİRECEKLERİN DURUMU NE OLACAK?

Çalışma Bakanlığı yeni işe gireceklerin statüleri hakkında da bilgi paylaştı. Buna göre 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi sözleşmeli istihdamın temel dayanağı haline getirilecek ve mevzuat karmaşasına son verilecek. Kamuya giriş yapan sözleşmeli personeller önce 3 yıl sözleşmeli olarak görev yapacaklar. Daha sonra memur kadrolarına atanacaklar. Bu kadrolara atandıktan sonra 1 yıl süreyle kurum içi veya kurumlar arası nakil yapılamayacak.

SONRAKİ HABER