Yargıtay'dan emsal karar çıktı! Çalışanlar işverenlerinden o paraları alabilecekler!

Çalışanlar için Yargıtay tarafından emsal teşkil edebilecek bir karar alındı. Artık 1 saat bile çalışılsa işverenler tam gün çalışma ücreti ödemek zorunda kalacaklar. İşte çalışma hayatını etkileyecek o kritik kararın ayrıntıları...

Yargıtay'dan emsal karar çıktı! Çalışanlar işverenlerinden o paraları alabilecekler!

Yargıtay’dan çalışanlar için emsal bir karar çıktı. Bu karar çalışanları memnun ederken işverenleri pek de memnun etmeyecek. Karara neden olan davada süreç bir iş yerinde 8 yıl boyunca çalışan bir işçinin işten kovulması ile başladı. İş Mahkemesi’nin yolunu tutan işçi yıllarca çalıştığı işvereninden şikayetçi oldu.

İŞÇİ İŞVERENİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Mahkemeye başvuran işçi fazla mesai ve hafta tatili alacaklarının ödenmediğini iddia etti. İş yerinde bir öğün yemek ve servis uygulaması olduğunu ileri süren işçi resmi ve dini bayramlarda çalıştığını ama alacaklarının kendisine ödenmediğini belirtti. İş yeri tarafından iki ayda bir bir aylık sürelerde Doğu Anadolu Bölgesi’nde görevlendirildiğini söyleyen işçi saha primlerini ise sadece iki defa alamadığını iddia etti. Davacı işçi mahkemeden kıdem tazminatı, fazla mesai alacağı, hafta tatili alacağı, saha primi alacağı ve resmi ve dini bayram alacağı ödemelerini talep etti.

İş Mahkemesi’nde görülen davada işveren avukatı savunma yaparak işçinin iddialarının doğru olmadığını belirtti. Mahkeme ise işçinin iddialarının bir kısmını haklı bularak davayı kabul etti. Karardan her iki taraf da memnun olmayınca temyiz yoluna başvurdular ve dava dosyası Yargıtyay 9. Hukuk Dairesi’nin önüne geldi.

YARGITAY'IN BU KARARI EMSAL OALCAK!

Yargıtay dava dosyasını inceledikten sonra açıkladığı hükmünde ise emsal bir karara imza attı. Kararda resmi tatil günlerinde 1 saat dahi çalışılsa işçiye tam yevmiye verilmesi gerektiğine hükmedildi. İş Mahkemesi’nde görülen davada bu detayın görmezden gelindiği ve bunun doğru olmadığı kararda yer aldı. İşçinin alacaklarının hesaplamasının da yanlış yapıldığı tespitinde bulunuldu.

Yargıtay’ın vermiş olduğu emsal kararın neticesinde artık işverenler resmi tatil günlerinde çalışanlarını kısa süreli çalıştırsalar dahi tam yevmiye ödemesi yapmak durumunda kalacaklar. Bu konuda çalışanlar haklarını işverenlerinden talep edebilecekler.