Fiyat Farkı Kararnamesi İptal Oldu!

Müteahhitler için büyük önem taşıyan fiyat farkı kararnamesi ne yazık iptal oldu. AK Parti tarafından verilen 71 maddelik kanun teklifi içerisinde tasfiye kararnamesi için yasal düzenleme yer alırken ne yazık ki fiyat farkı kararnamesi bunun dışında tutuldu. 

Emlak Haberleri 30.11.2018 - 15:16 15.07.2021 - 00:18 Serhat Karaman

Müteahhitler için büyük önem taşıyan fiyat farkı kararnamesi ne yazık iptal oldu. AK Parti tarafından verilen 71 maddelik kanun teklifi içerisinde tasfiye kararnamesi için yasal düzenleme yer alırken ne yazık ki fiyat farkı kararnamesi bunun dışında tutuldu. Zaten daha önce Bakan Murat Kurum tarafından "fiyat farkı kararnamesi gündemimizde yok açıklaması ile bu kararnamenin iptal edildiği iddiası gündeme taşınmış ardından da Habertürk tarafından yapılan röportajda fiyat farkı kararnamesinin kesin olarak iptal edildiği iddia edilmişti. Bugün gelinen noktada bu iddiaların doğruluğu kesin olarak kanıtlanmış oldu. Tasfiye Kararnamesi Çıkıyor! MADDE 32- 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir."Sözleşmelerin tasfiyesi veya devriGEÇİCİ MADDE 4-30/6/2018 tarihinden önce 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihalesi yapılan (3 üncü maddesindeki istisnalar dahil) ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden sözleşmeler, imalat girdilerinin fiyatlarında beklenmeyen artışlar meydana gelmesi nedeniyle, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 60 gün içinde yüklenicinin yazılı başvurusu ve idarenin onayına bağlı olarak feshedilip tasfiye edilebilir veya devredilebilir. Bu durumda devir alacaklarda ilk ihaledeki şartların aranması koşulu hariç fesih ve devirden kaynaklanan kısıtlama ve yaptırımlar uygulanmaz. Sözleşmesi feshedilen veya sözleşmeyi devreden yüklenicinin teminatı iade edilir.Sözleşmenin bu madde kapsamında feshedilerek tasfiye edilmesi veya devredilmesi durumunda yüklenici, fesih veya devir tarihine kadar gerçekleştirdiği imalatlar dışında idareden herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Yüklenici tarafından, işin idarece uygun görülecek can ve mal güvenliği ile yapı güvenliğine yönelik tedbirlerinin alınması şarttır. Bu kapsamda düzenlenecek fesihnamelerden ve devredilecek sözleşmelerden damga vergisi alınmaz."Haber Kaynağı: Emlak365.comNOT: BU HABERİN İZİNSİZ, AKTİF LİNK VERİLMEDEN, BİR BÖLÜMÜNÜN ALINMASI VEYA TAMAMININ KOPYANIP KULLANILMASI DURUMUNDA HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAKTIR…"
Gelişmelerden Haberdar Olun

@