Gayrimenkul Devri Karşılığı Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nedir, Nasıl Yapılır?

Gayrimenkul devri konusunda zaman zaman ölünceye kadar bakma sözleşmesi yapılabilmektedir. Peki ölünceye kadar bakma sözleşmesi nedir ve nasıl yapılır?

Gayrimenkul Devri Karşılığı Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nedir, Nasıl Yapılır?

Gayrimenkullerin devri konusunda çok farklı yöntemler uygulanabilmektedir. SIk sık kullanılan gayrimenkul devri yollarından birisi de ölünceye kadar bakma sözleşmesi şeklinde olmaktadır. Bu şekilde sözleşme yapılarak karşılığında gayrimenkulün devri gerçekleştiriliyor. Peki ölünceye kadar bakma sözleşmesi nedir ve nasıl yapılır? Ölünceye kadar bakma sözleşmesi ile devredilen gayrimenkullerin devir işlemleri iptal edilebilir mi?

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ NEDİR?

Bir kişinin sahip olduğu mal varlığının tamamı veya bir kısmı mirasçılarına ya da üçüncü bir kişiye ölünceye kadar bakma sözleşmesi ile devredilebilmektedir. Bu şekilde tarasflar arasında sözleşme yapılır. Bir taraf gayrimenkul devrini alırken diğer taraf da kendisinin ölünceye kadar bakımını temin eder. Karşılıklı çıklar ilişkisinde yapılan bu devir oldukça sık kullanılmaktadır.

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ NASIL YAPILIR?

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi genellikle noterlerde yapılmaktadır. Ancak Sulh Hukuk Hakimi'nin nezaretinde de bu sözleşme yapılabilmektedir. Ölünceye kadar bakma sözleşmesinde iki de şahit bulunmalıdır. Ancak şart olmasa da bu sözleşme hazırlanırken uzman bir gayrimenkul mirası konusunda deneyimli avukattan yardım alınması tavsiye edilmektedir. Bu şekilde ileride doğabilecek hak kayıpları önlenebilmektedir. Taraflar herhangi bir hak kaybına uğramalarını böyle engelleyebilirler.

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ İLE DEVREDİLMİŞ GAYRİMENKULLERİN DEVRİ İPTAL EDİLİR Mİ?

Bir kişi mal varlığının bir kısmını veya tamamını kendisinin bakımını ölünceye kadar sağlaması şartıyla bir başkasına devredebilir. Bunun için de ölünceye kadar bakma sözleşmesi yapılır. Ancak taraflar bu sözleşmenin hükümlerine uydukça bu sözleşmenin geçerliliği vardır. Eğer bakmakla yükümlü olan taraf bu yükümlülüğünü yerine getirmezse gayrimenkulün devri mümkün olmayacaktır. Bunun ispatı ile bu sözleşme hükümsüz kalır.

SONRAKİ HABER