Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği Resmi Gazete Kararı İle Değişti!

Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-52.3.e), 1 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Emlak Haberleri 01.12.2021 - 07:37 01.12.2021 - 07:37 Gülcan Özer

01 Aralık 2021 Tarihli ve 31676 Sayılı Resmî Gazete ile yayımlanan Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-52.3.e) bugün itibari ile yürürlüğe girdi. Yayımlanan yeni tebliğ kapsamında bir önceki tebliğde yer alan çok sayıda maddde de önemli düzenlemelere ve değişikliklere gidildi. 

Gayrimenkul sektörünün desteklenmesi, sektörde yatırım yapan kişi sayısının arttırılması ve gayrimenkul yatırım araçlarının çeşitlendirilmesini sağlamak adına gayrimenkul yatırım fonları için önemli kararlar alınmış, bu kararları kapsayan kurallar Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında kamuoyuna duyurulmuştu. Bugün yayımlanan Resmi Gazete ile bir önceki tebliğde yer alan maddeler üzerinde değişikliğe gidilmiş oldu. 

GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-52.3)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (III-52.3.e)

MADDE 1 – 3/1/2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.3)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) ve (o) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“i) Kurucu: 2/7/2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1) çerçevesinde Kuruldan faaliyet izni almış portföy yönetim şirketini, gayrimenkul portföy yönetim şirketini veya gayrimenkul ve girişim sermayesi portföy yönetim şirketini,”

“o) Portföy yöneticisi: Portföy Yönetim Şirketlerine ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1) çerçevesinde Kuruldan faaliyet izni almış portföy yönetim şirketini, gayrimenkul portföy yönetim şirketini veya gayrimenkul ve girişim sermayesi portföy yönetim şirketini,”

gyo fon tebliğiMADDE 6 – Aynı Tebliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir. “Portföy yönetim ücreti; sabit bir tutar olarak veya fonun portföy değerinin, toplam değerinin veya aktif toplamının belli bir oranı olarak veya Kurulca uygun görülen yöntemle belirlenebilir.”

MADDE 7 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

tebliğin yayımlandığı resmi gazeteler

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan yeni tebliğ bugünden itibaren yürürlüğe girmiş oldu. Artık yapılacak işlemlerde yeni yönetmelikte yer alan kurallar geçerli olacak ve değiştirilen maddeler uygulamaya alınacak.

Gelişmelerden Haberdar Olun

@