Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı

Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.3)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 30 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazete sayısında yayımlandı.Yayımlanan yeni tebliğ ile beraber 03/01/2014 tarihinde 28871 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği üzerinde bazı değişiklikler yapılmış oldu.

Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı

Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.3)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 30 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazete sayısında yayımlandı.

Yayımlanan yeni tebliğ ile beraber 03/01/2014 tarihinde 28871 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği üzerinde bazı değişiklikler yapılmış oldu. Eski tebliğde yer alan bazı maddeler değiştirilirken bazı maddelere de eklemeler yapıldı. Yayımlanan yeni tebliği ile beraber eski tebliği ile kuruluşuna izin verilen gayrimenkul yatırım fonları için geçiş süreci başladı.

Eski tebliğ ile kuruluşuna izin verilen gayrimenkul yatırım fonları yeni tebliğin yayımlanması ile beraber en geç 30 Eylül 2018 tarihine kadar 35. maddenin 1. fıkrası hükmüne uyum sağlamakla yükümlü kılındı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürütme yetkisi bulunan yeni tebliğ hükümleri için geçiş süresi maddesi şu şekilde yer aldı;

“Geçiş Hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 –

(1) Bu maddenin yayımından önce kuruluşuna izin verilen fonların en geç 30/9/2018 tarihi itibarıyla 35 inci maddenin birinci fıkrası hükmüne uyum sağlamaları zorunludur.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla katılma payı satışını gerçekleştirmiş olan fonlar için 26 ncı maddeye uyum sağlanması ihtiyaridir. Bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla ihraç belgesi onaylanmış olsa dahi henüz katılma payı satışına başlanmamış fonlar için satışa başlanmadan önce Kurula başvurulması ve 26 ncı maddeye uyum sağlanması gerekmektedir. Söz konusu işlemlerin gerçekleştirilmesi kurucunun ve saklayıcının sorumluluğundadır.”

Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği ilanı için TIKLAYINIZ...