Geciken Tasfiye Kararnamesi Nedeni İle Teminatları Yanan Müteahhitler Ne Yapacak?

Fiyat farkı kararnamesi olmaksızın tasfiye kararnamesi, 71 maddelik torba yasa ile beraber çıkarıldı.

Emlak Haberleri 21.01.2019 - 14:44 15.07.2021 - 00:17 Serhat Karaman

Fiyat farkı kararnamesi olmaksızın tasfiye kararnamesi, 71 maddelik torba yasa ile beraber çıkarıldı. Ancak pek çok sorun devam ediyor...

Meclisin tatile girmesi ve öncesinde başka kanun tekliflerinin gündeme alınması ile beraber 71 maddelik torba yasa tasarısının onaylanması ne yazık ki gecikti. İlk olarak 2018 yılının Eylül ayında Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Turhan tarafından açıklanan fiyat farkı kararnamesi ve tasfiye kararnamesi nedeni ile binlerce kamu müteahhidi oldukça sıkıntılı bir döneme girmişti. Fiyat Farkı Kararnamesi Neden Çıkmadı?Öngörülemez bir şekilde yükselen dolar kuru nedeni ile inşaat malzemelerine yapılan fahiş zamlar kamudan ihale alan müteahhitlerin karşılayamayacakları düzeyde zarar etmelerine neden oldu.Ortaya çıkan fiyat farkı hem 7 Kasım 2018 tarihinde yayımlanan Kamu İhale Kurulu Kararı ile hem de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksen Fen Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan 15 Ağustos 2018 tarihli karar ile resmi olarak zorunlu görülmüştü. Yani yayımlanan kararlar ile girdi maliyetlerinde yaşanan artış kabul edildi. Ancak buna rağmen müteahhitlere fiyat farkı hakkı tanıyan kanun değişikliği yapılmadı ve tüm beklentilerin aksine meclisten sadece müteahhitlere tasfiye kararnamesi hakkı verildi. Bunun gerekçesi olarak ise devletin bütçesine yükleyeceği yüksek maliyet gösterildi. Tasfiye Kararnamesi Çıkana Kadar Teminatları Yanan Müteahhitlerin Hakkı Ne Olacak?Müteahhitler bu süreçte tasfiye kararnamesinin çıkmasını beklerken ne yazık ki sürenin uzaması nedeni ile mağdur oldu. Pek çok müteahhitin iş sözleşmeleri ise anlaşmalı oldukları kurumlar tarafından feshedildi. Müteahhitlerin hem teminatları yandı hem de ihaleye girme hakları ellerinden alınmış oldu. Müteahhitlerin bu noktada hükümetten talepleri;
  • Tasfiye kararnamesi geç çıktığı için bu süreçte sözleşmeleri feshedilen müteahhitlere yanan teminatlarının iade edilmesi, 

  • İhale yasağı verilen müteahhitler için bu yasakların kaldırılması, 

  • Sözleşme feshi yapıldığı için teminatı yanan müteahhitlere bu tutarların iaede edilmesi, 

  • İşe başlamayan tüm müteahhitlere tasfiye hakkı, işi belirli düzeyde tamamlayan müteahhitlere ise kamu yararına fiyat farkı verilmesi. İşlerin Yarım Kalmasının Maliyeti Çok Daha Yüksek Olacak!Fiyat farkı kararnamesi çıkarılmamasının nedeni olarak bütçeye getireceği ilave yük gösterilmişti. Müteahhitler bu konuda kamu projelerinin tasfiye hakkı ile yarım kalması ve ardından yeni ihaleye çıkarılarak yeni sözleşmelerin imzalanmasının maliyetinin çok daha yüksek olacağını savunuyor. İMKON Başkanı Tahir Tellioğlu Tarafından Yapılan Tasfiye Kararnamesi Açıklaması"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN ISRARLA, İŞLERİN CEZASIZ BİR ŞEKİLDE TASFİYESİNİN YAPILMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEMESİNE RAĞMEN, kamu kuruluşları sanki bu sözleri hiç duymamış, Sayın Cumhurbaşkanımız da bunları sadece laf olsun diye söylemiş gibi meslektaşlarımızın birçok kurumda teminatları yakılarak, ihale yasağı getirilerek bu süreç uygulanmaktadır.

Bu hakkaniyete aykırıdır ve kabul edilebilir bir şey değildir, maalesef ekseriyette mevcut durum da budur. Bugünlerde; Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmekte olan 05/01/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na eklenen geçici 4. maddeyle ilgili zor durumda olan inşaat sektörünün sorunlarını çözecek görüş ve önerilerimiz:• 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre 30/09/2018 tarihinden önce ihalesi ve 4735 sayılı kanuna göre sözleşmesi yapılan işler, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle, bu kapsamda irat kaydedilmeden ihalelerden yasaklanmamak suretiyle söz konusu inşaat işleri fesih ve devir edilir.• Söz konusu işler 30/09/2018 tarihinden önceki işleri kapsar. NOT: Teklifteki tarih, yakın tarih gibi görünebilir ancak bazen yapılan ihalelerin nihai sonuçlanmaları ve sözleşme ile imza altına alınmaları iki ayı bulabiliyor.• 30/07/2018 tarihinden bu yana sadece malzeme fiyat artışlarını gerekçe göstererek işi yapamayacağına kanaat edip daha büyük zararlara sebep vermemek için işi bırakıp teminatı irat kaydedilenlere teminatlarının iadesi ve ihalelerden yasaklılıklarının kaldırılması (söz konusu işler belirtilen tarih aralığında kendi kusurlarından dolayı ilgili idarelerce yaptırıma muhatap olanları kapsamaz.)• Söz konusu işlerin fesihleri, tamamen idarenin inisiyatifine bırakılmamalı, fesih şartları kanunla belirlenmelidir.• Söz konusu işlerde esas talebimiz; gerek yüklenici gerek kamu menfaati açısından makul seviyede (TEFE-TÜFE) oranınca fiyat farkı verilerek işlerin bitirilmesi, feshedilen işlerin daha sonra iki kat fiyat farkı verilerek tekrar yaptırılmasının devlete maliyeti daha pahalıya mal olacağı gibi, hizmet ve zaman kaybı oluşturacaktır. Fesih olmayan, devam eden işlerle ilgili olarak (4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri) yükleniciye TEFE-TÜFE oranında fiyat farkı ödenmesi kararnamesi çıkartılması.• Devir işlerinde KİK payı ve karar pulunun da alınmayacağı açıkça belirtilmelidir.• Tasfiye edilen işlerin sözleşmesi aşamasında ödenen vergiler kalan işlere oranla iade edilmeli, fesh edilen işlerde yapılan imalatlar, puantaja göre değil, yerinde tekrar değerlendirilerek gerçek imalat seviyesine göre belirlenmelidir.• Aciliyeti olmayan, fiyat farkı verilmeyen yüzdesi düşük imalat seviyesinde tasfiye edilen işler, kamu maliyesi menfaati açısından, makul fiyat farkı verilmemesi gibi durumlar dikkate alınarak fesihten hemen kısa bir süre sonra % 30-50 arasında fiyat artışı ile yeniden ihale edilmesi mağdur olan eski yüklenici ile kamu vicdanını inciteceğinden dolayı, tasfiye tarihinden sonra bu işler en az 24 ay geçmeden tekrar ihaleye çıkartılmamalıdır.• Ağustos ayı ve devamında döviz spekülasyonundan dolayı kamu taahhüdü olan tüm müteahhitlerin piyasada oluşan istikrarsızlık nedeniyle bir kısım malzemeleri bulamamaları, aşırı zamlar, kamudan alacaklarını zamanında tahsil edememelerinden kaynaklı finansal sıkıntılardan dolayı oluşan bir kısım aksaklıklar, işin zamanında teslimi ile ilgili hem müteahhitlerimizi hem de idareleri zor durumda bırakmıştır. Bundan dolayı başka hiçbir sebebe bakılmaksızın idarelerle yapılan sözleşmelere bu sebepten mağdur olan firmalara 90 takvim günü ek süre verilmelidir.• Özel sektörde kat karşılığı süre sınırlı iş yapan müteahhitlerin de 9. maddede belirtilen gerekçelerden dolayı mağdur olduklarını, sözleşmelerin sürelerine bakılmaksızın arsa sahipleri ve konut teslim sözleşmelerinde belirtilen süreye ek olarak ceza-i müeyyidesiz 12 ay ek süre verilmelidir."Emlak365.com


Gelişmelerden Haberdar Olun

@