Gelir İdaresi Başkanlığı Uyardı: Aldığı Evi Satanlar Buna Dikkat Etmezse Değer Artış Kazancı Vergisi Ödeyecek

Değer artış kazancı istisnası 2022 rakamları açıklandı. Gayrimenkul ve Taşıt Satışında Vergi Mükellefiyetinin Esasları Broşürü ile evini, arabasını satanlara ek vergi uyarısı geldi!

Gelir İdaresi Başkanlığı Uyardı: Aldığı Evi Satanlar Buna Dikkat Etmezse Değer Artış Kazancı Vergisi Ödeyecek

Gelir İdaresi Başkanlığı beklenen Gayrimenkul ve Taşıt Satışında Vergi Mükellefiyetinin Esasları Broşürü 'nü yayımladı. Yayımlanan broşür kapsamında 2022 senesine ilişkin değer artış kazancı vergisi istisnası belirlenirken sahibi olduğu evi ve arabasını satmak isteyen ya da planlayan kişilere ek vergi uyarısı geldi.

Yayımlanan broşür kapsamında satın aldığı evi ya da arabasını 5 sene dolmadan elden çıkaran kişilerin ödeyecekleri rakamlarda belirlenmiş oldu. Söz konusu uygulama kapsamında bir kişi satın almış olduğu evi satın alma tarihi üzerinden 5 sene geçmeden elden çıkarması durumunda elde etmiş olduğu kazanç üzerinden vergi ödüyor. Bu nedenle kişinin ek vergi ödememek için bu kritere dikkat etmesi gerekiyor.

DEĞER ARTIŞ KAZANCI VERGİ İSTİSNASI 2022!

Ev sahipleri için Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan broşürde sahibi olduğu gayrimenkulü 5 sene içerisinde elden çıkaracak olan kişilere “Gelir Vergisi Kanunu’nda belirtilen mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı kazancıdır” denilen broşürde 2022 istisna tutarı da ilan edildi.

gelir idaresi broşürü

"Gayrimenkullerin elden çıkarılmasından doğan değer artışı kazancının, 2021 takvim yılı için 19.000 Türk lirası gelir vergisinden istisnadır.Değer artışı kazançlarının beyan konusu edilip edilmeyeceği, elde edilen Değer artışı kazançlarının beyan konusu edilip edilmeyeceği, elde edilen iradın istisna haddinin altında kalıp kalmadığına bağlıdır. Satışın yapıldığı yıl için belirlenen istisna tutarının altında kalan kazançlar için yıllık beyanname verilmeyecektir. İstisna haddini aşan tutarda gelir elde edilmesi halinde ise yıllık beyanname verilecek ve istisna tutarı beyan edilen gelirden düşülebilecektir" ifadeleri ile uyarı yapıldı.

değer artış kazancı vergisi 2022 istisna tutarı

DEĞER ARTIŞ KAZANCI VERGİSİ BEYANNAME TARİHİ NE ZAMAN?

Deger artış kazancı vergisi tahakkuk eden mükellefler Mart ayında değer artış kazancı vergisi beyannamesi verecek. Beyanname ile tahakkuk eden vergi ise Mart ayında ödenirken isteyen kişiler ise 2 eşit taksit halinde Temmuz ayında ödeme yapabilecek. Değer artış kazancı vergisi ödenmezse bu durumda Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından vergi gecikme cezası uygulanacak. Bu nedenle vergi tahakkuk eden kişilerin beyannamelerini Mart ayı içerisinde vermeleri gerekiyor. Vergi ödemek istemeyen kişilerin ise satış tarihine dikkat etmeleri öneriliyor.