Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı, 2020 Yılı Kira Geliri Vergi İstisnası Belli Oldu!

2020 yılında uygulanacak olan kira gelir beyan sınırı belli oldu. 28 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği ile kira gelir istisnası ve uygulanacak olan kira gelir vergisi muafiyeti rakamları belli oldu. 2020 yılında uygulanacak olan konut ve işyeri kira geliri istisnası haberimizde...

EMLAK HABERLERİ 28.12.2019 - 08:38 15.07.2021 - 00:11

2020 yılında uygulanacak olan kira gelir beyan sınırı belli oldu. 28 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği ile kira gelir istisnası ve uygulanacak olan kira gelir vergisi muafiyeti rakamları belli oldu. 2020 yılında uygulanacak olan konut ve işyeri kira geliri istisnası haberimizde...

Gelir Vergisi Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı 6 bin 600 lira, işverenlerce iş yeri veya iş yerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 23 lira oldu.Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 310)MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 23/10, 31, 40/1, 40/7, 47, 48, 68, mükerrer 80, 82, 86, 89/15, 103 ve mükerrer 121 inci maddelerinde yer alan ve yeniden değerleme oranında artırılan maktu had ve tutarlar, basit usule tabi mükelleflerde toplu belge düzenleme uygulaması ile 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen bir kısım menkul kıymetlerden 2019 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iradının beyanında dikkate alınacak indirim oranı uygulamasına ilişkin hususların açıklanmasıdır. Yasal düzenlemelerMADDE 2 – (1) 193 sayılı Kanunun mükerrer 121 inci maddesinde; “… Birinci fıkrada yer alan tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan tutarın %5'ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Cumhurbaşkanı, birinci fıkrada yer alan oranı ve tutarı iki katına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye, kanuni oran ve tutarına getirmeye; Maliye Bakanlığı, maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.(2) 193 sayılı Kanunun mükerrer 123 üncü maddesinde; “…2. Bu Kanunun 19, 21, 23/8, 23/10, 31, 40/1, 40/7, 47, 48, 68, mükerrer 80, 82 ve 86 ncı maddeleri ile 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (15) numaralı bendinde yer alan maktu had ve tutarlar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan maktu had ve tutarların % 5'ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Cumhurbaşkanı, bu surette tespit edilen had ve tutarları % 50'sine kadar artırmaya veya indirmeye yetkilidir.3. Bu Kanunun 103 üncü maddesinde yer alan vergi tarifesinin gelir dilim tutarları hakkında, bu maddenin (2) numaralı fıkrası uygulanır.” hükmü yer almaktadır.TEBLİĞİN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ... Emlak365.com 


Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@