Gezi Önerileri:Tarihi Dokusuyla Mudurnu Evleri

Mudurnu evleri, Bursa – İzmit – Bolu bölgesinin ortasında yer almaktadır. Tarihi dokusuyla her yıl çok sayıda turisti ağırlamaktadır. Bu haberimizde sizlere gezi önerisi olarak eşsiz Tarihi Dokusuyla Mudurnu Evlerinden bahsedeceğiz.

Gezi Önerileri:Tarihi Dokusuyla Mudurnu Evleri

Mudurnu evleri, Bursa – İzmit – Bolu bölgesinin ortasında yer almaktadır. Tarihi dokusuyla her yıl çok sayıda turisti ağırlamaktadır.

Anadolu Trakya’sı ve Bitinya adları ile anılan bölgedir. Mudurnu evleri önemli ticari ve askeri yolların kavşağı olan Mudurnu’nun tarihini ve kültürünü de gözler önüne sermektedir. Antik dönemlerden bu yana bölgede çok sayıda insan yaşamıştır. Bu evlerde restore edilerek tamamen o kültürel dokunun bozulmadan günümüze aktarılmasını sağlamıştır. İlk yerleşimleri M.Ö 5000’lere kadar dayanmaktadır. Son derece eskidir ve kültürel anlamda da bölge için son derece önemlidir.

Mudur Evleri Tarihi

Bölgeye ilk yerleşimler M.Ö 5.000’li yıllarda olmuştur. İlk yerleşimleri Prohititler yapmıştır. Sonrasında ise Frigyalılar, Lidyalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlı’nın kurduğu uygarlıkların izlerini taşıyan bir yer haline gelmiştir. Yani kısaca Mudurnu evleri kültürel miras haline dönüşmüştür. Osmanlıların kurduğu egemenliklere dair izler, bu bölgede net şekilde görülmektedir. 1019 yılından itibaren Anadolu’ya yönelen Oğuz akınları sonrası, 1078 yılında Süleyman Şah döneminde Sakarya, Eskişehir, Bolu ve Mudurnu civarındaki il Türkmen yerleşim yerlerinin başladığı biliniyor. Selçuklu seferleri ise birinci haçlı seferleri ile sona ermiştir.

Gezi Önerileri:Tarihi Dokusuyla Mudurnu Evleri - Resim 1

Mudurnu Adı Nereden Geliyor?

Mudurnu ismini tekfurlar yönetiminde olduğunda, Bursa tekfurunun kızı olan Matarnı \ Moderna dan almıştır. Bu sayede de günümüze kadar gelmiştir. Bazı tarihçiler her ne kadar böyle olmadığını düşünse de bölge halkı tarafından da Mudurnu halkının ismin geçmiş dönemlerden geldiğine dair inancı söz konusu. Mudurnu adı nereden geliyor dendiğinde, tekfurun kızı olduğundan ve onun isminin verilmiş olduğundan bahsediliyor. Yerel halk tarafından da isim açısından elde edilen bilgiler bu yönde.

Tekfur kızı adına, şu anki yerleşim yerinin doğusuna kale yaptırmış.

Aynı zamanda elde edilen bulgulara göre, tekfurun aynı zamanda şu an yerleşim yerinin doğusuna kızı adına bir kale yaptırdığı bilgisi de geliyor. Bu kalenin etrafında ise Mudurnu gelişiyor. Çok daha fazla yerleşen kişiler, tüccarlar oluyor. Adı ise zamanlar Matarni ya da Moderna yerine, Mondernes oluyor. Sonra sonra ise Monderna ve Mudurlu olarak değişiyor. En son ise günümüzde ki isim olan Mudurnu oluyor.

Kurtuluş Savaşı Dönemi Mudurnu Evleri

Milli Mücadele döneminde propaganda ile Mudurnu dolaylarında ayaklanmalar oluyor. Ayrıca bun haberler bazı gazeteler aracılığı ile halka da duyuruluyor. Saraydan çıkarları olan bazı kişiler, ne yazık ki gruplar oluşturup onları kandırmaya çalıştı. Mudurnu Aydınları ise 30 Mayıs 1919’da Redd-i İlhak Cemiyetini kurdu. Hakkı Durukan’ın başkanı olduğu cemiyetin kurucuları arasında Fuat Armutçu, Selim Sarıbay gibi isimler de var. Ayaklanmalar ve kurtuluş mücadelesine olan direniş tamamen bastırıldı. Bu şekilde bir araya gelen Mudurnu aydınları ile kurtuluş mücadelesinin karşısına çıkacak olan her türlü engel durduruldu.

Gezi Önerileri:Tarihi Dokusuyla Mudurnu Evleri - Resim 2

Mudurnu Evleri Gezisi

Keyifli bir hafta sonu, tarihi bir gezi, kültürel miraslara olan özlemi gidermek üzere Mudurnu’da küçük bir gezi yapabilirsiniz. Köyleri gezmek, tarihi kültürel mirası incelemek, sosyalleşmek, halkı tanımak açısından son derece önemlidir. Tarihi dokuyu tanımak açısından öncesinde okuduklarınız son derece verimli olacaktır. Evlerin hangi zaman dilimlerinden geçtiği, mirası bu güne nasıl taşıdığı konusu önemlidir. Mudurnu evleri gezisi ile günümüze kadar gelmiş olan bu tarihi yakından inceleme şansı bulacaksınız. Tamamen keyif alacağınız bir gezinin yanı sıra, kültürel anlamda da dolu dolu zaman geçirme fırsatı bulacaksınız. Özel bir gezi programı ya da hafta sonu birkaç saatinizi ayırarak Mudurnu evlerini kolaylıkla gezmeniz mümkün.

Emlak365.com