GİB Sözlü Sınav İle Farklı Kadrolarda Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) sözlü sınav ile sözleşmeli personel alımını duyurdu. Personel alımına ilişkin detaylar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

GİB Sözlü Sınav İle Farklı Kadrolarda Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından 58 sözleşmeli personel alımı yapılacağı açıklandı. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın merkez teşkilatında görevlendirilecek olan personellerin alımlarının Gelir İdaresi Başkanlığı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Usul ve Esaslar hükümleri ile gerçekleştirileceği bildirildi.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
-Kamu haklarından mahrum olmamak
-Askerlik ile ilişiği bulunmamak
-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak
-Görevini sürekli olarak yapmasına engel olabilecek fiziki ve ruhsal bir rahatsızlığı bulunmamak
-İlanda belirtilen kadrolar için özel şartları yerine getirmek

BAŞVURU NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

GİB personel alımı başvurusu yapmak isteyen adaylar başvuru işlemlerini 5 Nisan ile 16 Nisan tarihleri arasında yapabilecekler. Başvurular GİB'in resmi internet sitesi üzerinden Online Sınav Sistemi'ne kayıt olunarak yapılacak. Adaylar başvuru sırasında yalnızca bir kadro için başvuruda bulunabilecekler.

SINAV NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?

GİB 58 sözleşmeli personel alımını sözlü sınav sonuçlarına göre yapacak. Sözlü sınav 24 Mayıs ile 4 Haziran tarihleri arasında Ankara'da yapılacak. Sözlü sınavlara kimlerin katılacakları ve sözlü sınav giriş yerleri GİB'in resmi internet sitesi aracılığı ile ilan edilecek.

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

GİB'in 58 sözleşmeli personel alımı kadro dağılımı belli oldu. Buna göre 4 yazılım koordinatörü, 7 kıdemli yazılımcı, 6 uzman yazılımcı, 10 yazılımcı kademe 1, 3 yazılımcı kademe 2, 2 kıdemli bilişim ağları mimarı, 2 bilişim ağları yöneticisi, 2 bilişim ağları ve siber güvenlik uzmanı, , 2 kıdemli bilişim sistemleri mimarı, 2 kıdemli bilişim sistemleri yöneticisi, 2 bilişim sistemleri uzmanı, 4 bilişim sistemleri programcısı, 5 bilişim teknik destek uzmanı, 5 uzman veri tabanı yöneticisi, 2 veri tabanı yöneticisi alımı yapılacak.

GİB Sözlü Sınav İle Farklı Kadrolarda Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor - Resim 1

İŞE YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Adaylar sözlü sınavda aldıkları puanlara göre işe yerleştirilecekler. Sözlü sınavda başarılı olmuş olmak için 100 üzerinden asgari 70 puan alınması gerekmektedir. Bu puan sıralaması ile her pozisyon için personel alım listeleri oluşturulacak. GİB tarafından yedek adaylar da belirlenebilecek.