Göreme Belediyesi Arsa İhalesi Resmi Gazete İlanı

10 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete ile Göreme Belediyesi taşınmaz ihalesi düzenleyeceğini duyurdu. İhalenin detayları haberimizde....

Emlak Haberleri 10.09.2018 - 06:00 15.07.2021 - 00:19 Serhat Karaman

10 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete ile Göreme Belediyesi taşınmaz ihalesi düzenleyeceğini duyurdu. İhalenin detayları haberimizde....

Göreme Belediyesi 10 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete ilanı ile taşınmaz ihalesi yapacağını duyurdu. Söz konusu ihale 25 Eylül 2018 tarihinde saat 14:00 itibari ile gerçekleştirilecek. İhaleye katılmak isteyen kişi ya da kurumların 25.09.2018 tarihi saat 14:00’e kadar ihale saatinden önce Mali Hizmetler Müdürlüğüne hazırladıkları dosyaları elden teslim etmeleri ya da iadeli taahhütlü olarak yollamaları yeterli olacak. Satışa Sunulacak Olan Taşınmaz Detayları

İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler Nelerdir?1 - Noter tasdikli imza beyannamesi,2 - Nüfus kayıt örneği,3 - İkametgah belgesi,4 - Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz,5 - İhale şartname bedeline ait makbuz,6 - Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletnameTüzel Kişilerden istenen Belgeler1 - Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,2 - Ticaret Sicil gazetesi (Noter tasdikli),3 - Kanuni adreslerini belirten adres beyanı,4 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi5 - Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz,6 - İhale şartname bedeline ait makbuz,7 - Vekaleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi,8 - Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim BeyannamesiEmlak365.com


Gelişmelerden Haberdar Olun

@