Danıştay'dan TSK'da Kadın Personeller İçin Başörtüsü Kararı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) kadın personellerin başörtüsü takmasına izin veren yönetmeliğin iptal edilmesi talebi hakkında Danıştay karar verdi.

Danıştay'dan TSK'da Kadın Personeller İçin Başörtüsü Kararı
Türkiye'de uzun yıllar boyunca tartışma konusu olan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) kadın personellerinin başörtüsü takıp takamayacağına dair Danıştay 2. Dairesi çok kritik bir karar aldı. Milli Savunma Bakanlığı'nın 2017'de yaptığı yönetmelik düzenlemesi iptal talebi ile Danıştay'a taşınmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından 2017 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri Kılık – Kıyafet Yönetmeliği'nde bir düzenleme yapmıştı. Bu düzenlemede Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu kadın personellerin başörtüsü takmalarına dair yasaklama kaldırılmıştı. Yapılan düzenleme için iptal talebinde bulunulmuş ve Danıştay'ın ilgili talep hakkında karar vermesi istenmişti.

DANIŞTAY'DAN TSK'DA BAŞÖRTÜSÜ KARARI

Türk Silahlı Kuvvetleri kadın personellerinin başörtüsü takmalarına izin veren yönetmelik değişikliğinin iptali hakkındaki dosya Danıştay 2. Dairesi'nin önüne gitti. Danıştay 2. Dairesi dosya hakkında görüşme yaparak nihai kararını verdi.

Elde edilen bilgilere göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nde kadın personellerin başörtüsü takmalarına imkan tanıyan Kılık – Kıyafet Yönetmeliği değişikliğinin iptal talebi 2'ye karşı 3 oyla Danıştay 2. Dairesi tarafından reddedildi. Bu karar ile Türk Silahlı Kuvetleri'nde kadın personellerin başörtüsü takmalarının önü tamamen açılmış oldu.

KARARIN NEDENLERİ AÇIKLANDI

Danıştasy 2. Dairesi tarafından verilen kararda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne atıfta bulunuldu. Bu mahkemenin dinsel bir sembolün toplumda ne şekilde algılandığının kararının ulusal makamların takdirinde olduğuna dair hükmü esas alındı. Başörtüsünün gündelik yaşamın bir parçası haline geldiğini vurgulayan Danıştay 2. Dairesi, başörtüsü takan bireylerin toplumdaki diğer kişiler üzerinde sistematik bir şekilde baskı oluşturmadığını belirtti.

Danıştay 2. Dairesi ayrıca aldığı kararın gerekçesinde mevzuatlarda kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personellerin başı örtülü olarak çalışmasını yasaklayan herhangi bir kanun hükmünün olmadığına dikkat çekti.

Danıştay tarafından verilen bu kararın ardından Türk Silahlı Kuvvetleri personelleri için uzun yıllardır yaşanan tartışmalar nihai şekilde son buldu. Milli Savunma Bakanlığı'nın 2017 yılında yapmış olduğu Kılık - Kıyafet Yönetmeliği değişikliği geçerli olmaya devam edecek.
Yorumlar (0)