Engelli Malullük Durumu Tespiti Nasıl Yapılır?

Engelli malullük durumu tespiti nasıl yapılır, hakkında tüm detaylara yazımızda yer verdik. Sizler de engelli malullük durumu tespiti hakkında bilgi almak için sayfamızı araştırabilir; tüm bilgilere yazımız üzerinden ulaşabilirsiniz.

Engelli Malullük Durumu Tespiti Nasıl Yapılır?

Engelli malullük durumu tespiti yapmak için şu şartlar sağlanmalıdır:

·        Engelli malullük durum tespiti için en az 10 yıldan beri sigortalı olmanız gerekir.

·        Toplam 1800 prim günü uzun vadeli sigorta kollarından prim ödemeleri yapılmalıdır.

·        Başka birinin bakımına sürekli muhtaç olduğuna dair malul olduğu kararı verilmiş ise 10 yıllık sigortalılık süresi bu kişiler için aranmaz.

·        1800 prim gününün ödenmiş olması gerekir.

·        Başvuru sahibi işe girdiği tarihte malullük durumuna sahipse kurum bu faktörü göz önünde bulundurmaz.

·        Sadece yaşlılık sigortası erken emeklilik kapsamında değerlendirmeye alınır.

Engelli Malullük Durumu Tespiti Kimler Tarafından Yapılır?

Engelli malullük durumu tespiti yapan kişiler kurumca yetkilendirilen sağlık kuruludur. Sağlık kurullarını düzenlediği rapor ve tıbbi belgeler kurum, mevzuat hükümleri doğrultusunda değerlendirmeye alınır. Değerlendirme sonrasında 3 karar çıkar. Kişinin malul olduğuna dair karar verilebileceği gibi malul olmadığı ya da arar karar sonucu çıkabilir.

Maluliyet Aylığı İçin Nereye Başvurulur? 

Maluliyet aile için başvurulan merci Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ya da en yakın Sosyal Güvenlik merkezidir. Başvuru yazılı olarak yapılmakta olup engelli malullük durumu tespiti için kişi hastaneye sevk edilir. İlgili kurumsal kurul gerekli muayeneleri yaptıktan sonra sigortalının maliye şartlarını taşıyıp taşımadığına karar verilebilir.

Engelli Malullük Durum Tespitinde Arar Karar Ne Anlama Gelir?

Engelli Malullük Durumu Tespiti Nasıl Yapılır?

Engelli malullük durumu tespitinde verilen ara karar sağlık kurulu raporunda başvuru dosyasında eksik bilgi ve belgenin oluşması halinde verilir. Gerekli tıbbi bilgi ve belgelerin tamamlanması halinde ara karar verilebilir. Daha doğru değerlendirme yapılabilmesi için böyle durumlarda engelli malullük durumu tespiti yapmak için ara karar alınarak eksik bilgi ve belgelerin tamamlanması için beklenilir.

Engelli Malullük Durum Tespiti İçin Kişiye Kontrol Muayenesi Neden Yapılır?

Engelli malullük durum tespiti için kişiye kontrol muayenesi yapılmasının nedeni şunlardır:

  • Kurumun yürüttüğü soruşturma sürecinde kontrol muayenesi talep edilebilir.

  • Malullük aylığı almaya başlayan kişi malullük durumunda artış yaşanması ya da başkasının bakımına muhtaç hale gelmesi durumunda kuruma bilgi vererek kontrol muayenesi yaptırabilir.

  • Maluliyet yaşayan kişiye kurumun verdiği kararlar sonucunda kontrol muayenesi yaptırılabilir.

  • Engelli malullük durumu tespiti yapma aşamasında malul kişi hakkında ihbar ya da şikâyet bulunması halinde de kontrol muayenesine gerek duyulabilir.