Kiracılar, Ev Sahipleri Tahliye Taahhütnamesi İmzalarken Buna Dikkat Edin!

Ev sahipleri ile kiracıların en çok karşı karşıya geldiği konuların arasında yer alan taşınmazın boşaltılması konusunda imzalanan sözleşmelerden biri de tahliye taahhütnamesi belgesidir. Bu belgeye imza atan taraf söz konusu taşınmazı hiçbir gerekçe ya da koşul öne sürmeden belirttiği tarihte boşaltmaya mecburdur. Peki, tahliye taahhütnamesi nedir, tahliye taahhütnamesi geçerliliği var mıdır?
Kiracılar, Ev Sahipleri Tahliye Taahhütnamesi İmzalarken Buna Dikkat Edin!

Ev sahipleri ile kiracıların en çok karşı karşıya geldiği konuların arasında yer alan taşınmazın boşaltılması konusunda imzalanan sözleşmelerden biri de tahliye taahhütnamesi belgesidir. Bu belgeye imza atan taraf söz konusu taşınmazı hiçbir gerekçe ya da koşul öne sürmeden belirttiği tarihte boşaltmaya mecburdur. Peki, tahliye taahhütnamesi nedir, tahliye taahhütnamesi geçerliliği var mıdır?

Tahliye Taahhütnamesi Nedir?

Taşınmazı kiralayan kişinin taşınmaz sahibinin ihtiyaç duyması durumunda kiralamış olduğu taşınmazı hiçbir şart ve sebep öne sürmeksizin tahliye edeceği yönünde irade beyan ettiği sözleşmelere tahliye taahhütnamesi adı verilmektedir. İleride taşınmazın tahliyesinde sorun yaşanmasını peşin olarak imzalanan bu sözleşme sayesinde çözüme kavuşturmaktadır.

Kiracılar, Ev Sahipleri Tahliye Taahhütnamesi İmzalarken Buna Dikkat Edin!

Tahliye Taahhütnamesi Geçerliliği Nedir?

Diğer tüm sözleşmelerde olduğu gibi bu sözleşmede de sözleşmenin geçerli kabul edilebilmesi için belirli şartları taşımaları gerekmektedir. Özellikle de tahliye taahhütnamesi tarihi konusunda Yargıtay tarafından verilen çok sayıda emsal karar bulunmakta olup, kiracının taşınmazı kiralayabilmek adına mecbur bırakıldığı sözleşmeler geçersiz kabul edilmektedir.

Bu nedenle kira sözleşmesi ile kira tahliye taahhütnamesi tarihi aynı olursa bu durumda kira tahliye taahhütnamesi sözleşmesi kesinlikle geçersiz kabul edilmektedir. Taşınmaz sahipleri bu sorunu çözmek adına genelde tahliye taahhütnamesinin tarihini ileri tarihli olarak düzenlemektedir. Yani kira sözleşmesi ile tahliye taahhütnamesi arasında en az bir hafta boşluk bırakılmaktadır.

Kiracılar, Ev Sahipleri Tahliye Taahhütnamesi İmzalarken Buna Dikkat Edin!

Tahliye Taahhütnamesi Tarihi Ne Olmalıdır?

Tahliye taahhütnamesinin geçerliliği için aranılan tek şart kira kontratı düzenlenirken beraberinde kira tahliye taahhütnamesi de düzenlenmemiş olmasıdır. Buradaki önemli nokta kiracının bu beyanı kendi özgür iradesi ile vermesi, kira sözleşmesi imzalaması için buna mecbur tutulmamasıdır. Ancak bu şekilde imzalanan kira taahhütnameleri geçerli kabul edilmektedir. Genelde ev sahipleri kiracıya kira sözleşmesi ile aynı zamanda bu tahliye taahhütnamesi imzalatmakta olup tarihlerini farklı yazarak kendilerini koruma altına almayı tercih etmektedir.

Tahliye Taahhütnamesi İle Tahliye Nasıl Yapılır?

Öncelikle tahliye taahhütnamesi imzalayan kiracıların tümü bu taahhütnameyi kendi hür iradeleri ile kira sözleşmesi sonrasında imzaladıklarının tersini kanıtlayamadıkları sürece taşınmazı boşaltmaya mecbur olduklarını bilmelidir. Bu tip bir sözleşme imzalanması bu nedenle çok ciddiye alınmalıdır. Ev sahibi ise bunun aksinin ispatlanmadığı her durumda önce kiracısına noter kanalı ile taşınmazı boşaltması yönünde ihtarname yollayarak ardından da asliye hukuk mahkemesi üzerinden dava açarak taşınmazı boşaltma hakkına sahiptir. Kaynak: emlak365.com