Memurların Görevde Yükselme Yönetmelik Değişti!

Kamu Kurum ve Kuruşlarda memurların görevde yükselme yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

Memurların Görevde Yükselme Yönetmelik Değişti!

Kamu Kurum ve Kuruşlarda memurların görevde yükselme yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Detaylar haberimizde...

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 18 Nisan 2019 Resmi Gazete'de "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik'in yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri gereğince karar verilmiştir" açıklamasında bulundu.Yönetmenlikte bir çok ibare değişti. Yönetmenlik hükümlerinin tamamını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yürütür. Değişen ibarelerden en önemlilerinden biri de "Bakanlar Kurulu" ibaresinin "Cumhurbaşkanı" olarak değişmasi oldu. Aynı zaman da 18 Nisan 2019 tarihinde yayımlanan yönetmenliğe göre; "İçişleri Bakanlığına" ibareside tamamen değiştirilerek "belediyeler ve kurumlarının kurdukları birlik, müessese ve işletmeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, il özel idareleri ve kurumlarının kurdukları birlik, müessese ve işletmeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar için İçişleri Bakanlığına" olarak yürürlüğe girdi.İşte 18 Nisan 2019 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan genel yönetmenlikte değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmenlik...Genel Yönetmenlikte Değişiklik Yapılmasına İlişkim Yönetmenlik!Emlak365.com


Yorumlar (0)