Riskli Yapı Raporuna İtiraz Etmek İstiyorum

Kentsel dönüşüm için atılması gereken ilk adım riskli yapı raporu almaktır. Riskli bölgeler olarak ilan edilen yerler başta olmak üzere evini kentsel dönüşüme dahil etmek isteyen kişilerin riskli yapı raporu alması gerekir. Çok katlı binalarda ise tek bir kat malikinin dahi başvuruda bulunması yeterlidir. Riskli yapı olarak ilan edilen ve hakkında bunu gösteren rapor çıkarılan binaların yasal süreç içerisinde yıkılması zorunludur. Ancak diğer kat maliklerinin riskli yapı raporuna itiraz etme h
Riskli Yapı Raporuna İtiraz Etmek İstiyorum

Kentsel dönüşüm için atılması gereken ilk adım riskli yapı raporu almaktır.

Riskli bölgeler olarak ilan edilen yerler başta olmak üzere evini kentsel dönüşüme dahil etmek isteyen kişilerin riskli yapı raporu alması gerekir. Çok katlı binalarda ise tek bir kat malikinin dahi başvuruda bulunması yeterlidir. Riskli yapı olarak ilan edilen ve hakkında bunu gösteren rapor çıkarılan binaların yasal süreç içerisinde yıkılması zorunludur. Ancak diğer kat maliklerinin riskli yapı raporuna itiraz etme hakları da bulunmaktadır. Peki, "riskli yapı raporuna itiraz etmek istiyorum" diyen kişilerin yapmaları gerekenler nelerdir?Riskli Yapı Raporuna Nasıl İtiraz Edilebilir?"Evimi yıktırmak istemiyorum" diyen kat maliklerinin riskli yapı raporuna itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı il ya da ilçe müdürlüklerinden yer alan kentsel dönüşüm merkezlerine riskli yapı raporu alındığına dair yapılan tebligatı takip eden 15 gün içinde itiraz etme hakkınızı kullanmanız mümkündür.Bu süre içerisinde itiraz yapılmaması durumunda kararın kabul edildiği farz edilerek yasal süreç başlatılır. İtiraz etmek isteyen kişilerin ilgili kurum müdürlüklerine yazmış oldukları riskli yapı raporuna itiraz dilekçesi ile başvuruda bulunmaları yeterli olacaktır. Başvurunuz kurum tarafından incelenerek ikinci bir kentsel dönüşüm değerlendirmesi istenecek, yapı yeniden riskli olarak görülürse yıkım sürecine geçilecektir. Yapının riskli olarak görülmemesi durumunda ise ilk verilen kararın iptali gerçekleştirilir. Bu durumda ya yapı için güçlendirme çalışması istenir ya da ilk raporun tamamen hatalı olduğuna karar verilerek hiçbir müdahalede bulunulmasına gerek kalmadan kentsel dönüşüm raporu iptale edilir.Kentsel Dönüşüme İtiraz Dilekçesi Örneği

Tarih: ..../ ..../....

................ ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Konu: İtiraz

İstanbul ili, ............. ilçesi, ................ mahallesi, ........... sokak, no:.........., ................ apartmanı adresindeki ......... pafta, ........... ada, .............. parsel sayılı taşınmazda bulunan binamız için .......................... tarafından düzenlenmiş olan ‘Risk Raporuna’ ve ilgili yıkım kararına itiraz ettiğimi bildirir gereğinin yapılmasını tarafınızdan talep ederim.

Adres:

..................................

..................................

..................................

Tel:

..................................

Riskli Yapı Malikleri

Tc Kimlik No Ad Soyad İmza

1.

...................................

...................................

...................................

Kayıt No:

...................................

Kayıt Tarih:

.....................................