Uzaktan Çalışmaya Yeni Yönetmelik Getirildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik ile uzaktan çalışma modeline yeni hükümler eklendi.

Uzaktan Çalışmaya Yeni Yönetmelik Getirildi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik ile uzaktan çalışma modeline yeni hükümler eklendi. Pandemi sürecinde kısıtlamalar nedeniyle önem kazanan uzaktan çalıma pandemi süreci sonunda da bazı işyerlerinde kullanılmaya devam edilecek.

Resmi gazetede yayınlanan yeni yönetmelik ile işçi ve işveren arasında yazılı sözleşme bulunma zorunluluğu getirilirken çalışma saatlerinin düzenlenmesi ve işçi ile iş yeri güvenliğinin sağlanması maddeleri eklendi. Uzaktan çalışma izni işverenin kendi kararına bağlı bırakılırken uzaktan çalışan işçinin elektrik ve ısınma gibi ihtiyaçlarının giderilmesinin işçi ile işveren arasında kararlaştırılmasına karar verildi.

Uzaktan Çalışma İsteği Yazılı Olacak

Pandemi ile artış gösteren uzaktan çalışma modeline yönelik yayınlanan yönetmelik ile uzaktan çalışma modelinin yazılı olarak kurulması gerektiği belirlendi. Uzaktan çalışmak isteyen işçiler taleplerini yazılı olarak bildirecekler.

Yönetmeliğe göre uzaktan çalışma kararı işverenin onayı ile gerçekleşecek. İşçilerin uzaktan çalışmak istediklerini yazılı olarak bildirmiş olsalar bile işveren onayı olmadan taleplerini gerçekleştiremeyecekler. İşçilerin yazılı yollarla bulunacakları uzaktan çalışma talepleri aynı şekilde en geç 30 gün içinde olumlu veya olumsuz şekilde yanıtlanacak. Uzaktan çalışmada işveren rızası aranacak ancak zorunlu hallerde işveren işçiyi rızası aranmaksızın uzaktan çalışma sistemine dahil edebilecek.

Kararı İşveren ve İşçi Birlikte Alacak

Çalışma alanı düzenlemelerinin yer aldığı yönetmeliğe göre çalışma alanı işveren tarafından düzenlenecek. İşveren mal ve hizmet üretimi için gerekli malzemeyi sağlamakla yükümlü tutulurken iş yeri düzenleme maliyetleri ve hizmetin görülmesi sırasında oluşacak giderlerin nasıl karşılanacağı işçi ve işveren arasında düzenlenecek bir sözleşme ile belirlenecek.

Çalışma saatleri düzenlemesi için mevzuat işaret edilirken, fazla çalışma saatleri işverenin talebi ve işçinin kabulü üzerine mevzuata uygun olarak düzenlenecek. İşveren aynı zamanda işçinin iş yeri güvenliğini sağlamak, iş sağlığı ve güvenliği hakkında gerekli bilgileri vermek gibi hükümlerden sorumlu olacak.
Yorumlar (0)