Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine Kayıt için Son Gün 31 Aralık

2020 yılının başından beri dünya genelinde etkili olan Covid-19 algını pek çok sektör üzerinde hala gösteriyor.

Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine Kayıt için Son Gün 31 Aralık
2020 yılının başından beri dünya genelinde etkili olan Covid-19 algını pek çok sektör üzerinde hala gösteriyor. Pandemi döneminde online ve çevrimiçi sistemler önem kazanırken, dijital platformlarda ön saflarda yer aldı.

Pandemi şartlarını göz önünde bulundurarak Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne yeni bir düzenleme getirildi. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından açıklanan düzenleme ile Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine kayıt olmak için belirlenen tarih pandeminin olumsuz şartları dikkate alınarak 31 aralık tarihine kadar genişletildi. Gelen talepler doğrultusunda hareket edildiği kurul tarafından belirtildi.

VERBİS’e Kayıt Sürecinde Covid-19 Engeli

Dünya genelinde kademeli olarak normalleşmeye başlanmasına rağmen Covid-19 salgının olumsuz etkisinin hala devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada koronavirüs salgını nedeniyle VERBİS’e kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmesinde zorluklar yaşandığı gündeme getirildi.

Sisteme kayıt sürelerin uzatılmasına yönelik taleplerin geldiği de belirtilirken, hem özel nitelikli gerçek ve tüzel kişi kurumlarında hem de kamu kurum ve kuruluşlarında kayıt sürelerinin 31 aralık 2021 tarihine kadar uzatıldığı belirtildi.

Tüzel Kişiler ve Meslek Kuruluşları Süre Uzatımından Faydalanacak

Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından yapılan açıklamada, kuruma gelen taleplerin değerlendirilmesine ilişkin olarak yeni maddeler yer aldı. Açıklamaya göre yıllık çalışan sayısı 50’den çok olan kişisel veri sorumluları ile yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon liradan çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları kapsam dahilinde yer aldı.

Yıllık çalışan sayısı 50’den az olan ve yıllık mali bilançosu 25 milyon liranın altında olup faaliyet konusu özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi olan gerçek ve tüzel kişi sorumlularının yanında, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları için VERBİS sistemine kayıt süresi 31 aralık tarihine kadar uzatıldı.
Yorumlar (0)