Yargıtay'dan izinsiz ses kayıtları için emsal karar!

İzinsiz alınan ses kayıtlarının mahkemelerde delil olarak kullanılıp kullanılamayacağına dair Yargıtay’dan çok önemli bir emsal karar çıktı.
Yargıtay'dan izinsiz ses kayıtları için emsal karar!

İzinsiz olarak alınan ses kayıtlarının mahkemelerde delil olarak kullanılıp kullanılamayacağı meselesine Yargıtay tarafından son nokta konuldu. Bu karara konu olan dava Ankara’daki bir boşanma davası oldu. Kocası B.A.’nın kendisini aldattığını ve şiddet uyguladığını iddia eden Ş.A. boşanma davası açtı. Ş.A. kocasıyla yaptığı bir telefon görüşmesinin ses kaydını mahkemeye delil olarak sundu.

MAHKEME SES KAYDINI DELİL SAYDI

Yerel mahkeme kadını haklı bularak B.A.’nın eşini aldatması, fiziksel şiddet uygulaması ve ayrılık döneminde de arayarak küfür ve hakaret etmesi nedeniyle tam kusurlu bulundu. Boşanma kararı veren mahkeme çocuğun velayetini de anneye verdi. Ayrıca kocanın kadına maddi ve manevi tazminat ödemesine de hükmedildi. Bu kararı kabul etmeyen B.A. davayı bir üst mahkeme olan istinafa taşıdı.

YARGITAY'DAN DELİL KABUL EDİLEMEZ KARARI!

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi bu başvuruyu kabul ederek 12 Bin TL olan maddi ve manevi tazminatları 10’ar Bin TL’ye düşürdü. B.A. bu kararı da kabul etmeyerek dosyayı Yargıtay’a taşıdı. Dava dosyası Yargıtay 2. Hukuk Mahkemesi tarafından incelenerek bir karara vardı. Davada delil olarak gösterilen telefon görüşmesi kaydının B.A.’dan habersiz olarak kaydedildiği gerekçesiyle Yargıtay hüküm bozulmasına karar verdi.

Yargıtay tarafından verilen ve emsal nitelikte olan bu kararın gerekçesinde kocaya isnat edilen hakaret ve tehdit unsurlarının delilinin taraflar arasında geçen telefon konuşmasının kaydedilerek oluşturulan ses kaydı olduğu ve bunun da hukuka aykırı olarak elde edildiği için delil kabul edilemeyeceği belirtildi. Mahkemelerin hukuka uygun bir şekilde elde edilemeyen delilleri dikkate alarak karar verilemeyeceğine hükmedildi.