Zekat Vermek Artık Vergiye Mi Tabi?

Zekât, İslam'ın beş şartından biridir. Terim olarak şeriatta "asli ihtiyaçlar" dışında nisab miktarı mala sahip olan ve bu sebeple zengin sayılan Müslüman'ın, bu zenginliği üzerinden bir tam yıl geçtiğinde dinî yükümlülük gereği zekât olarak vermesi gereken miktarın adıdır.

Zekat Vermek Artık Vergiye Mi Tabi?

Zekat genelde fakirlere, yardıma muhtaçlara, borçlulara, yolda kalmışlara ve Allah yolunda cihad etmişlere verilmesi gerekir. Ramazan ayında tutulan oruçlarla birlikte zekat vermenin Allah katında daha çok sevaba hükmedileceği tüm Müslümanlar tarafından bilinmektedir.

Geçen hafta haber kanalında ana haber saatinde zekat vermek ile ilgili yapılan bir haber sebebiyle çevremizden fazla bir şekilde soru almaktayız. Özetle zekat vereceğim fakat vergisi varmış ve bu vergiyi ben mi yoksa zekatı alan mı? Ödeyecek bilmiyorum, 2021 yılında yeni gelmiş bu kanun, dolayısıyla zekat vermek isterken bir takım tereddütler yaşıyoruz bu işin doğrusu nedir? Ş

eklinde fazlasıyla soruya muhatap kalmaktayız.. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum zekat vermek aslında 1959 yılından itibaren vergiye tabidir. Yani ülkemizde zekat vermek 2021’den itibaren vergiye tabi değildir, eskiye dayanmaktadır. Zekat verirken alınması gereken vergi 1959 tarihli ve 7338 sayılı VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU’na göre alınmaktadır.

Veraset ve İntikal vergisinin konusu “Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye'de bulunan malların herhangi bir suretle olursa olsun ivazsız (Karşılıksız) bir tarzda bir şahıstan diğer şahsa intikali Veraset ve İntikal Vergisine tabidir.

Bu vergi, Türk tabiiyetinde bulunan şahısların ecnebi memleketlerde aynı yollardan iktisabedecekleri mallara da şamildir.” 1. Maddesinde bu şekilde açıklanmıştır.

2.maddesinde “Mal" tabiri; mülkiyete mevzu olabilen menkul ve gayrimenkul şeylerle malvarlığına girebilen sair bütün hakları ve alacakları; ifade ettiği belirtilmiştir.

4.maddesinin d bendinde ivazsız suretle meydana gelen intikallerin 2021 yılı için 7.703 TL’nin vergiden istisna olduğu belirtilmiştir.

5.maddesinde bu verginin mükellefi ivazsız bir tarzda mal iktisabeden şahıstır yani kendisine zekat verilen (muhtaç, fakir olan kişi)  kişi mükelleftir. Kendisine yardım yapılan kişi 1 ay içinde ikametgahının bulunduğu yer vergi dairesine intikal beyannamesi vererek aldığı malı veya parayı beyan etmek zorundadır. Ancak burada en önemli husus verdiğiniz zekat tutarı 2021 yılı için 7.703 TL’yi aşıyor ise zekat alan kişi aldığı yardımdan 7.703 TL’yi düşecek ve kalan tutarı ikametgahının bulunduğu yer vergi dairesine veraset ve intikal vergisi beyannamesiyle beyan edecektir. Eğer verilen zekat tutarı 7.703 TL’yi aşmıyor ise herhangi bir beyanname vermeye gerek yoktur. O yüzden islami kurallara göre hesaplanan zekat tutarının veraset ve intikal vergisi beyan verme tutarıyla karşılaştırılması gerekmektedir. Beyanname verme sınırı aşılıyorsa aşılan kısım zekat alındıktan sonra 1 ay içinde beyan edilmelidir, cezalı duruma düşmemek için.

Örneğin Serhat bey Ankara-Yenimahalle’de ticaret  hayatında başarılı bir iş insanı olmakla beraber her yıl yapmış olduğu ticari faaliyet kazançla sonuçlanmaktadır. 2021 yılında ikamet ettiği bölge çevresinde Hasan isimli bir fakire 10.000TL zekat vermiştir. Serhat bey dini görevini yerine getirmekten duyduğu mutluluğu yaşarken zekatı alan Hasan beyin 2.297 TL’yi(10.000-7.703) Yenimahalle vergi dairesine zekatı aldıktan 1 ay içerisinde veraset ve intikal vergisi beyannamesiyle beyan etmesi ve hesaplanan vergisini ödemesi gerekir. Eğer Hasan bey bu beyanı yapma ve vergisini ödemezse Maliye Bakanlığı birimleri tarafından yapılacak tespitlerde cezalı durumlarla karşılaşabilecektir. Bu yüzden zengin ya da fakir, durumunuz nasıl olursa olsun birinden karşılıksız bir yardım alırsanız bunun vergisi olabileceğini unutmayın.

Mutlaka bir uzmana danışın cezalı durumlarla karşılaşmayın. İyi bayramlar temennisiyle sevgilerle...

Vergi Müfettişi Orhan BAYTEKİN

Emlak365.com Özel Haberidir, Aktif Link Verilmeden Kopyalanamaz ve Alıntılanamaz!

Yorumlar (1)
Derviş Eyyüp 5 gün önce
Zekâtı vergisimi olur kardeşim Allah rızası İcin veriliyor yapmayın günahtır bırakın milet zekat versin hayır yapsın