Hacettepe Üniversitesi Kiralık Taşınmazlar Kira Artış Oranı İçin TÜFE Ayarı Yaptı!

Hacettepe Üniversitesi Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.

EMLAK HABERLERİ 23.09.2019 - 08:25 15.07.2021 - 00:13 SERHATMEDYA

Hacettepe Üniversitesi Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. Yayımlanan yönetmelik ile kira artış oranı için TÜFE ayarı gerçekleştirildi!

Hacettepe Üniversitesi bünyesine ait olan taşınmazların idaresi hakkında ki yönetmelikte önemli değişiklikler gerçekleştirdi. Yayımlanan yeni yönetmelik kapsamında kira artış oranı YEP kapsamında yapılan kanunu değişikliğin ardından ÜFE Yerine TÜFE üzerinden hesaplanmaya başlandı. Hacettepe Üniversitesi Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair YönetmelikMADDE 1 – 26/2/2015 tarihli ve 29279 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“(7) Ön izin verilen hâllerde, ilk yıl irtifak hakkı bedeli, ihale ile belirlenen bedelin ön izinde geçen süre dikkate alınarak Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE – oniki aylık ortalamalara göre yüzde değişim) oranında artırılması suretiyle tespit edilerek güncellenir.”MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 62 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“(1) Bir yıldan uzun süreli kira sözleşmelerinde ikinci ve izleyen yıllar bedelleri, Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE – oniki aylık ortalamalara göre yüzde değişim) oranında artırılır.”MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 67 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“(1) İrtifak hakkı ihalesi sonucunda, yapılacak yatırım için ön izne ihtiyaç duyulması halinde, lehine irtifak hakkı tesis edilecek müşteriye; fiili kullanım olmaksızın tescil, ifraz, tevhit, terk ve benzeri işlemlerin yapılması veya imar planının yaptırılması, değiştirilmesi ya da uygulama projelerinin hazırlanması ve onaylatılması gibi işlemlerin yerine getirilebilmesi için, bir yıla kadar ön izin verilir. Gerekli hâllerde bu süre en fazla bir yıl daha uzatılabilir. Uzatılan süreye ilişkin ön izin bedeli, bir önceki yıl ön izin bedelinin Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE – oniki aylık ortalamalara göre yüzde değişim) oranında artırılması suretiyle tespit edilen bedeldir.”MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 72 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“(1) Bir yıldan uzun süreli irtifak hakkı sözleşmelerinde ikinci ve izleyen yıllar bedelleri, Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE – oniki aylık ortalamalara göre yüzde değişim) oranında artırılır.”MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

Emlak365.com


Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@