Haklı Nedenle İstifaya Kıdem Tazminatı! Dilekçeye Dikkat Bir İfade Tüm Hakkınızı Yakabilir

Haklı nedenden kıdem tazminatı almayı hak kazananların dilekçe aşamasında hata yapmamaları gerekiyor. Dilekçede yapılabilecek bir hata kıdem tazminatı ödemlerinde sorun oluşturabilir.

Haklı Nedenle İstifaya Kıdem Tazminatı! Dilekçeye Dikkat Bir İfade Tüm Hakkınızı Yakabilir

İş Kanunu kapsamında çalışanların haklı nedenden dolayı istifa etmeleri aynı zamanda kıdem tazminatı hakları varsa bu hakları almaları sağlanıyor. Ancak iş sözleşmesinin feshedilmesi sürecinde çalışanların oldukça dikkatli olmaları gerekiyor.

Emlak365.com olarak kıdem tazminatı sağlayan durumları, istifa sürecinde doldurulacak dilekçe örneğini ve ödemelere dair hesaplamaları aktarıyoruz.

KIDEM TAZMİNATI HAKKI SAĞLAYAN HAKLI NEDENLER

Özel sektörde çalışan tüm personellerin hakları İş Kanunu kapsamında yasal güvence altında. Çalışanların iş yerinde iş kanununa aykırı bir durumla karşı karşıya kalmaları durumunda ise istifa hakları bulunuyor.

Normal şartlar altında istifa durumunda kıdem tazminatı ödemesi yapılmaz. Ancak çalışanların haklı olduğu ve haklılıklarını kanıtlayabildikleri durumlarda ise ödemeler yapılır.

Kıdem Tazminatı Hakkı Sağlayan Bazı İstifa Nedenleri

* İşverenin, çalışanlarının SGK primlerini eksik yatırması durumunda istifaya kıdem tazminatı ödenir.

* İşverenin sözleşmede belirtilmediği halde resmi tatillerde çalışmaya zorlaması.

* İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılmasının, işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olması.

* Erkek işçi askerlik görevi nedeniyle işten çıkması.

* Kadın işçi evlilik tarihinden itibaren bir yıl içinde evlilik halini gerekçe olarak ileri sürerek işten çıkması.

* Cinsel taciz, sözlü hakaret gibi ahlak dışı nedenler.

* Kişinin istifaya zorlanması ve çalışana mobbing uygunlanması.

DİLEKÇEYE DİKKAT

Haklı nedenlerden dolayı işinden ayrılacak olanlar, dilekçelerini çok dikkatli doldurmalılar. Dilekçede istifa ediyorum sözcük grubuna yer verilmemeli. Dilekçede ...... haklı nedenden dolayı iş sözleşmesini feshediyorum denebilir. Çalışanların dilekçelerinde haklı nedenden dolayı işlerine son verdiklerini bildirmeleri önemli. Tüm bu hususlar göz önünde bulundurularak sözleşme fesih dilekçesi hazırlanmalı.

SONRAKİ HABER