Hangi Taşınmazlar Zorunlu Deprem Sigortasına (DASK) Tabidir?

DASK kapsamında yer alan taşınmazlar, gayrimenkuller hangileridir? Hangi taşınmazlara DASK yaptırılması zorunludur? İşte bilinmesi gereken detaylar.

Hangi Taşınmazlar Zorunlu Deprem Sigortasına (DASK) Tabidir?

Bilindiği üzere zorunlu deprem sigortası birçok farklı nitelelikte yer alan gayrimenkuller için zorunludur. DASK konusunda taşınmazı için emin olmak isteyenlere, Tapu Genel Müdürlüğü'nün resmi sitesinden ilan edilen açıklamanın detaylarını paylaşıyoruz. İşte 2021 ve 2021 DASK detayları

DASK ZORUNLULUĞU OLAN TAŞINMAZLAR

Tapu Genel Müdürlüğü resmi sitesi üzerinden Zorunlu Deprem Sigortasına dair kapsamlı bir açıklamada bulundu. Taşınmazı olan ve DASK araştırması yapan vatandaşlar için bilgi veren Tapu Genel Müdürlüğü, hangi nitelikli taşınmazlarda DASK'ın zorunluğu açıklanı.

Tapu Genel Müdürlüğü DASK için "634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ile doğal afetler nedeniyle Devlet tarafından yaptırılan veya sağlanan kredi ile yapılan meskenler zorunlu deprem sigortasına tabidir." bilgilerini verdi.

DASK konusunda ilan edilen açıklamanın devamında ise kapsam alanı hakkında bilgi verildi.

Taşınmazın, gayrimenkulün, dairenin sahibi yada intifa hakkı sahipleri zorunlu deprem sigortasının yükümlüsüdür. Dolayısıyla DASK kapsamında yer alan bağımsız bölümler ve binalarla ilgili tescil ve tapuya kayıtlı taşınmazın kayda tabi olmayan bir taşınmaza dönüşmesi hali hariç olmak üzere tüm terkin işlemleri zorunlu deprem sigortası kapsamında kalan tapu işlemleri olarak değerlendirilmektedir.

DASK PRİM TUTARLARI DEĞİŞTİ

Resmi Gazete'de yayımlanan son düzenlemede asgari prim tutarları yenilendi. Bu kapsamda 1. grup ile 7. grup için ödenen primler 40 TL ile 140 TL arasında oldu. Yeni rakamlar 2022 yılından itibaren geçerli olacak.

SONRAKİ HABER