Hazine Arazisi Satılır Mı? Kiralanır Mı? Hazine Arazisi Sorgulama Nasıl Yapılır?

Hazine arazisi sorgulamak isteyen kişilerin en güncel ve en doğru olarak ne yapmaları gerektiğine tüm bilgiler haberimizde detaylı olarak anlatılmaktadır.

Hazine Arazisi Satılır Mı? Kiralanır Mı? Hazine Arazisi Sorgulama Nasıl Yapılır?

Hazine arazisi sorgulamak isteyen kişiler sorgulamak istedikleri hazine araza ile ilgili en basit yöntem ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Parsel Sorgulama Uygulaması üzerinden arazinin kayıtlarına ulaşılabilir. Bunun yanı sıra sadece internet üzerinden değil, en yakın Tapu ve Kadastro Müdürlüğüne de giderek bu sorgulamayı yaptırılabilir ve aranılan bilgiye ulaşılabilir.

Hazine arazisi bilgisini teyit edebilmek için Genel Müdürlüğün sorgu sayfasında idari ve coğrafi sorgu seçeneklerinden öğrenmek istenilen türü seçilir. İdari sorgu için gerekli bilgiler; il, ilçe, mahalle, ada, parsel bilgisi. Coğrafi sorgu için ise gerekli bilgiler; arazi hakkında tam konum bildirecek olan enlem ve boylam bilgisi kullanılır.

Başka Bir Kimseye Ait Hazine Arazisi Sorgulama Nasıl Yapılır?

Farklı bir bireye ait hazine arazisini sorgulamak için bireyin kendisi dışında sorgulama yöntemi bulunmaz. Arazi sahibi kişi sadece kendi iradesi ile E-Devlet ya da Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinden bu sorgulamayı yapabilir. Bu gibi farklı kişiler içeren durumlar için yasal bir sorgu sistemi mevcut değildir.

Vefat Eden Kişi İçin Hazine Arazisi Sorgulaması Yapılır Mı?

Ölen kişi için hazine arazisi sorgulaması yapmak sadece ölen kişinin mirasçılarına müsaade edilen bir uygulamadır. Vefat etmiş kişi ardından var ise mal varlığı, herhangi bir arazi, mülk tapusu kişinin mirasçısı sorgulama yapabilir. Fakat bu sorgulamayı yapabilmesi için öncelikle ölen kişinin mirasçısı olduğunu ispat niteliği taşıyan belgeye sahip olması gerekir. Bu mirasçı olduğuna dair ispat niteliği taşıyan belgeye noterden ulaşabilir. Daha sonra ölen kişi için yine Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinden hazine arazisi sorgulaması yapabilir.

Hazine Arazisi Satılır Mı?

Hazine arazisi satışı yapılır fakat bu satış için öncelikli olarak gerekli yerlere başvuru yapılması zorunludur. Bu başvuru için satın alınmak istenilen arazinin tam konumu tespit edilir, arazinin parsel bilgilerine ulaşılır. Bu bilgiler ile birlikte Defterdarlık Emlak Müdürlüğü, Milli Emlak Müdürlüğü ya da bu müdürlükler dışında Mal Müdürlüğüne dilekçe verilir. Köy, belde gibi sınırlar içerisinde ise en yakın Mal Müdürlüğünden bu dilekçe verilebilir.

İlgili başvuru ile birlikte tercih edilen müdürlük tarafından ihale günü belirlenir. Öncelikle müdürlük tarafından hazine arazinin satışa müsait olduğuna dair bildirge yayınlanır sonrasında ise yine ilgili müdürlük satış için ihale kararı yayınlayıp satış fiyatı sunar. Bu süreç ile birlikte hazine arazisini satın almak için talepte bulunan kişinin ödeme yapması gerekir. Ödeme için bildirinin yayınlamasının ardından 15 gün süre verilir. Kişi ödemesini peşin ya da taksit ile ödeyebilir. Ödeme işlemi tamamen bittikten sonra ise kişiye tapusu teslim edilir.

Hazine Arazisi Kiralanır Mı?

Hazine arazisi kiralamak için bundan öncesine göre nispeten hafifletilmiş şartlar söz konusudur. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yaptığı düzenlemeye göre Milli Emlak Tebliğinde yer alan metne göre köy nüfusuna kayıtlı olmayan ve yanı sıra köy sınırları içerisinde ikamet dahi etmeyen kişiler hazine arazisi kiralayabilirler. Ancak bu durum kolaylaşmış olsa da öncelik köy halkına tanınır. Kiralanması planlanan hazine arazisi öncelikle duyurulacak sonrasında köy sınırları içerisinde ikamet eden kişilerin özellikle topraksız ya da yeterli toprağa sahip olmayan köylünün ilana başvurmaması ile hak diğer talep sahiplerine geçecektir.

Fakat söz konusu durumda bile hazine arazisini ekip-biçme amaçlı kiralayacak kişinin maksimum derece de 60 dönüm kiralayabilmesi mümkündür. 60 dönümden fazla yer kaplayan araziler ise arazi miktarını 60 dönümlük parseller haline getirmeli sonrasında tek tek kiraya vermesi gerekir.

Emlak365.com Özel Haber

SONRAKİ HABER