Hazine Taşınmazlarının İhale Usulü Hakkında Kritik Düzenleme Resmi Gazete İle Yayımlandı!

Hazine Taşınmazları Üzerinde Ön İzin ve Kullanma İzni Verilmesi ile İrtifak Hakkı Tesis Edilmesi İşlemleri hakkında kuralları belirleyen Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 324)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 403) 12 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girdi.

EMLAK HABERLERİ 12.06.2021 - 07:55 12.06.2021 - 07:55

Çevre ve Şehircilik Bakanlğıı tarafından 12 Haiziran 2021 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 324)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 403) yürürlüğe girdi. Yayımlanan yeni tebliği kapsamında Hazine Taşınmazları Üzerinde Ön İzin ve Kullanma İzni Verilmesi ile İrtifak Hakkı Tesis Edilmesi İşlemleri hakkında düzenlemeleri içeren 324 sayılı tebliğde mevzuat değişikliğine gidilmiş oldu. 

Yeni tebliğ kapsamında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca ilgili mevzuatı gereğince verilen lisansa istinaden bu Kurumca uygun görülen taşınmazların üzerinde yatırım yapacak yatırımcılara yeni bir hak daha tanınmış oldu. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 324)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 403)

MADDE 1 – 26/4/2009 tarihli ve 27211 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 324)’nin “II. GENEL ESASLAR” başlıklı kısmının “8. İhale usulü” başlıklı bölümünün ikinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“i) Hazine taşınmazları üzerinde en az yüz milyon ABD Doları karşılığı TL tutarında yatırım yapmayı, yatırımın faaliyete geçmesinden itibaren en az yüz kişiye 5 yıl süreyle istihdam sağlamayı taahhüt eden ve taahhüt edilen yatırımın en az yüzde yirmisini karşılayacak miktarda öz kaynağa sahip olan yatırımcılara,”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

YAYIMLANAN YENİ YÖNETMELİK NE ANLAMA GELİYOR?

Yönetmeliğin 8. maddesi ihale usulü yöntemini belirlerken pazarlık usulü ile yapılacak olan ihalelere tanınan istisnaları kapsamaktadır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca ilgili mevzuatı gereğince verilen lisansa istinaden bu Kurumca uygun görülen taşınmazların üzerinde yatırım yapacak yatırımcılara bu kapsamda bugün yayımlanan yeni yönetmelik kapsamında;

Hazine taşınmazları üzerinde en az 100 milyon dolar karşılığı TL tutarında yatırım yapmayı, yatırımın faaliyete geçmesinden itibaren en az 100 kişiye 5 yıl süreyle istihdam sağlamayı taahhüt eden ve taahhüt edilen yatırımın en az yüzde yirmisini karşılayacak miktarda öz kaynağa sahip olmaları şartı ile ön izin verilmesi amacıyla ayrı bir ihale yapılmayacaktır.

Karar bugün itibari ile resmen yürürlüğe girmiş oldu.

Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@