Hazine Taşınmazlarının Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Yatırımlarına Tahsisine İlişkin Yönetmelikte Değişti!

Hazine Taşınmazlarının Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Yatırımlarına Tahsisine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 26 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete ile yayımlandı.

Emlak Haberleri 26.10.2021 - 09:20 26.10.2021 - 09:20 Gülcan Özer

26 Ekim 2021 tarihli ve 31640 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan Hazine Taşınmazlarının Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Yatırımlarına Tahsisine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yürürlüğü girdi. Yayımlanan yeni yönetmelik kapsamında Hazine Taşınmazlarının Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Yatırımlarına Tahsisine İlişkin Yönetmelik değiştirildi. 

Hazine taşınmazı vasfında olan taşınmazlar hakkında yapılan yeni düzenleme sonrasında bu taşınmazların tersane, tekne ikmal ve çekerek yetir yatırımı olarak tahsis edilmesi durumunda talep edilen imzar sirküleri ibaresi eski yönetmelikten çıkarılmış oldu. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

HAZİNE TAŞINMAZLARININ TERSANE, TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERİ YATIRIMLARINA TAHSİSİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/7/2014 tarihli ve 29050 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazine Taşınmazlarının Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Yatırımlarına Tahsisine İlişkin Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “imza sirküleri ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı birlikte yürütür.

hazine taşınmazı yönetmeliği

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı'nın birlikte yürüteceği yeni yönetmelik bugün itibari ile resmen yürürlüğe girmiş oldu. Artık hazine taşınmazlarının bu amaçla yapılacağı tahsis işlemi başvurularında imza sirküleri talep edilmeyecek ve başvuru işlemleri buna göre alınacak.

Gelişmelerden Haberdar Olun

@