Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 7 İlde 19 Arsa Satışı İçin İhale İlanı Yayımladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı yatırımcılara çağrı başlığı ile 15 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete ile yeni duyuru yayımladı. Yayımlanan duyuru kapsamında 7 farklı ilde yer alan 19 arsa için satışa çıkılacağı ilan edildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 7 İlde 19 Arsa Satışı İçin İhale İlanı Yayımladı

15 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan ihale ilanı ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 7 ilde yer alan 19 arsanın satılarak özelleştirileceği ilan edildi.

Düzenlenecek olan ihale kapsamında arsa satışları birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık” usulü ile yapılmaya başlanırken pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma ile sona erdirilecek.

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ARSA SATIŞI İHALESİ İLANI İLE DETAYLAR NELER?

18 Mayıs 2021 tarihine kadar ihaleye teklif vermek isteyen gerçek ve tüzel kişiler, Ortak Girişim Grupları (OGG), kooperatifler arasında en yüksek teklifi verenler arsayı satın alma hakkını elde edecekler.

İhaleye katılmak isteyen kişi ve kurumlar tekliflerini ihale şartnamesini alması her bir taşınmaz için ayrı teklif sunulması ve teklif ile şartnamede istenilen belgeleri İdare’nin Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme tarihi saat 18.00’e kadar elden teslim etmekle yükümlü tutulacaklar.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 7 İlde 19 Arsa Satışı İçin İhale İlanı Yayımladı - Resim 1

İhale metninin tamamına ulaşmak için TIKLAYINIZ...

İhale konusu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişilere, yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketlere ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar mevzuatı ve Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabi tutulacaklar. Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaf tutulurken en yüksek teklifi veren kişi ve kurumlar satışa sunulan arsaları satın alma hakkına sahip olacaklar.