HDP'nin Kapatılmasına İlişkin İddianame Yargıtay'a İade Mi Edilecek?

HDP hakkında açılan kapatma davasına ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. Anayasa Mahkemesi raportörü iddianameye dair usul yönünden ilk görüşünü sundu.

HDP'nin Kapatılmasına İlişkin İddianame Yargıtay'a İade Mi Edilecek?

Türkiye'de siyaseti alevlendirecek olan HDP'nin kapatma davasına ilişkin çok önemli bir gelişme yaşandı. Anayasa Mahkemesi yarın HDP'nin kapatılmasına dair hazırlanan iddianame üzerinden ilk incelemesini yapacak. Bu incelemenin hemen öncesinde Anayasa Mahkemesi raportörü tarafından HDP'nin kapatılmasına dair iddianame hakkında usule yönelik ilk değerlendirme yapıldı.

RAPORTÖR İDDİANAMENİN İADESİNİ İSTEDİ

Anayasa Mahkemesi raportörü tarafından hazırlanan ve Anayasa Mahkemesi üyelerine dağıtılan rapora göre iddianamede eksiklikler olduğu belirtilerek eksikliklerin giderilmesi için iddianamenin Yargıtay'a iadesi istendi. Ayrıca raporda iddianamenin iade edilmesi yönünde karar alınmazsa tedbir isteminin öncelikle görüşülmesi gerektiği ifadesi yer aldı.

Yatrgıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir şahin tarafından HDP'nin kapatılmasına dair bir iddianame hazırlanarak 17 Mart 2021 tarihinde Anayasa Mahkemesi'ne sunulmuştu. HDP'nin terör eylemlerinin odağında olduğu, HDP'nin üyelerinin beyanları ve eylemleri ile Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünü hedef aldıkları, devleti ortadan kaldırmayı amaçladıklarının belirtildiği iddianame için Anayasa Mahkemesi bir raportör görevlendirmişti.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Anayasa Mahkemesi yarın HDP'nin kapatılmasına dair Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin tarafından hazırlanan iddianameye ilişkin görüşmelere başlayacak. Raportörün tavsiyesine uyulursa iddianame eksikliklerin giderilmesi için Yargıtay'a iade edilecek. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ilgili eksiklikleri giderdikten sonra iddianameyi yeniden Anayasa Mahkemesi'ne gönderebilecek. Anayasa Mahkemesi üyeleri raportörün talebini uygun görmezse yargılama süreci içerisinde de eksikliklerin giderilmesine dair karar verebilecek. İddianamenin kabulünün ardından HDP'den savunma istenecek. Raportör ise usulen değil esasen görüşünü bir rapor halinde Anayasa Mahkemesi'ne sunacak. Bu şekilde yargılama süreci başlayacak.

HDP'NİN KAPATILMA KARARI NASIL VERİLECEK

Yargılama sürecinin sonucunda HDP'nin kapatılıp kapatılmayacağına Anayasa Mahkemsi'nin 15 üyesi karar verecek. Bu üyelerin her birinin bir oy hakkı olacak. 3'te 2 sistemine göre karar verilecek. 15 üyenin en az 10'u HDP'nin kapatılmasına dair karar verirse HDP kapatılacak.Ayrıca HDP'nin kapatılmadan bazı siyasilere siyasi yasak ve devlet yardımından men gibi kararlar da verilebilecek.

Emlak365.com