Hisseli Tapuya Sahip Tarla Nasıl Paylaştırılır?

Hisseli tarla tapusu nasıl paylaştırılır? Hissedarlığı sona erdirmek mümkün mü? Hisseli tarlanın satışı ne şekilde yapılabilir? Hisseli tarlalara ilişkin merak edilenler...

Hisseli Tapuya Sahip Tarla Nasıl Paylaştırılır?

Son dönemlerde tarla vasfındaki arazilere dair büyük bir ilgi oluştu. Tarım ürünlerinin fiyatlarındaki hızlı yükseliş tarla vasıflı arazilerin de değerlenmesini sağladı. Peki hisseli tarla vasıflı araziler hakkında bilinmesi gerekenler nelerdir? Hisseli tarlalar bölünebilir mi? Hisseli tarla satışını yapabilmek mümkün mü?

HİSSELİ TARLA NEDİR?

Bir gayrimenkulün birden fazla sahibinin olması durumuna hisseli olmak adı veriliyor. Bir tarlanın mülkiyet hakkı birden fazla kişiye ait ise o hisseli tarla olmaktadır. Hisseli tarlalar için iki ayrı mülkiyet paylaşımı mümkün olmaktadır. El birliği mülkiyeti ve paylı mülkiyet olarak bilinen bu iki ayrı sistemin de özellikleri farklıdır.

El birliği mülkiyeti ile sahip olunan tarlada hangi hissedarın hangi bölgede ne kadar hak sahibi oldukları belli değildir. Paylı mülkiyette ise hissedarların payları net bir şekilde bellidir. Bu konuda paylı mülkiyetli hissedarlık çok daha tercih edilmektedir.

HİSSELİ TARLA NASIL PAYLAŞTIRILIR?

Türkiye’de tarımın desteklenmesi amacıyla tarlaların paylaşımına dair özel bir kural uygulanmaktadır. Tarlaların bölünerek azalması ve kullanılmaz hale gelmesini önlemek için belirli büyüklüğün altında hisse paylaşımı yapılmaktadır.

Tarım İl Müdürlükleri tarafından her il ve ilçe için ayrı olarak belirlenen büyüklüklere göre paylaşım yapılmaktadır. Örneğin eğer 5.000 metrekarenin altında büyüklüklere bölünmeye izin verilmiyorsa ve tarlanın mevcut büyüklüğü de bu kadar ise o tarlanın paylaşımı yapılamamaktadır.

Paylaşımı yapılamayan tarlaların değerlendirilmesinin çözüm yolu ise hissedarların tüm haklarının bir hissedara satmaları veya tüm hissedarların tüm tarlayı bir bütün halinde üçüncü bir kişiye satışını yapmalarıdır. Bunun haricinde bu kapsamda değerlendirilecek olan tarlaların paylaştırılması mümkün değildir.

Emlak365.com