HSK Sözleşmeli Büro Personeli Alımı Sınav Duyurusu 2019 Yayımlandı!

HSK personel alımı 2019 başvuru sürecinde beklenen ilan yayımlandı. Kurum sözleşmeli büro personeli alımı sınav ilanı yayımladı. Detaylar haberimizde!

Gündem 28.05.2019 - 07:53 15.07.2021 - 00:15 Serhat Karaman

HSK personel alımı 2019 başvuru sürecinde beklenen ilan yayımlandı. Kurum sözleşmeli büro personeli alımı sınav ilanı yayımladı. Detaylar haberimizde!

HSK 25 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Sınava girmek isteyen adaylar HSK'nın internet sitesi üzerinden ulaşabilecekleri "2019 yılı 4/B Sözleşmeli Büro Personeli Giriş Sınavı İş Talep Formu" evrağını doldurarak Hâkimler ve Savcılar Kuruluna şahsen veya buraya gönderilmek üzere Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonlarına müracaat etmeleri yeterli olacak. Adaylar ilk olarak 29 Haziran 2019 tarihinde uygulama sınavına tabi tutulacak. Bu sınavda başarılı olan adaylar sözlü mülakat aşaması için 3-4 ve 5 Temmuz tarihleri arasında bir kere daha ter dökerek işe girmeye çalışacak. HSK Büro Personeli Alımı İçin Kimler Başvuruda Bulunabilir?Kurum tarafından yayımlanan sözleşmeli büro personeli alım ilanı için Lisans KPSSP3, Ön Lisans KPSSP93 ve Ortaöğretim KPSSP94 puan türüne sahip olan kişiler başvuru yapabilecek. Başvuru tarihi 10 Haziran 2019 tarihinde başlayacak ve 14 Haziran 2019 tarihinde sona erecek. 

Hakimler ve Savcılar Kurulu Büro Personeli Alım İlanı Başvuru Şartları 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen;1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,2- Son başvuru günü olan 14 Haziran 2019 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınavın (lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS-2018) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak (1 Ocak 1983 ve sonrası doğumlu olanlar),3- Fakülte/yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret ya da bilgisayar bölümlerinden mezun olmak veya en az lise ve dengi okul mezunu olup, başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak, 4- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,5- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,6- Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,7- Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak. 8- ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP(3), ön lisans mezunları için KPSSP(93) ve lise mezunları için KPSSP(94) puan türünden en az 70 puan almış olmak.Emlak365.com


Gelişmelerden Haberdar Olun

@