İBB'den Alınan Gezi Parkına İlişkin Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden Açıklama

Mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesinden alınan Gezi Parkına ilişkin Vakıflar Genel Müdürlüğü yazılı bir açıklamada bulundu. Kurum yapılan devre dair bilgi verdi.

İBB'den Alınan Gezi Parkına İlişkin Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden Açıklama

Vakıflar Genel Müdürlüğü kısa süre önce almış olduğu karar kapsamında mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığında olan Gezi Parkını Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı'na devretmişti. Alınan kararın ardından VGM'den yazılı bilgilendirme açıklaması geldi.

Kurum yazılı açıklamasında devrin detaylarını ve alınan kararın nedenine dair bilgi verdi. İşte Gezi Parkı'nın devrine dair o açıklama.

GEZİ PARKININ DEVRİNE İLİŞKİN VGM'DEN YAZILI AÇIKLAMA

VakıflarGenel Müdürlüğü tarafından yayımlanan basın açıklamasında İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Gümüşsuyu Mahallesi'ndeki 751 ada 1, 2, 3 ve 4 parsellerinde kayıtlı taşınmazların devrinin İBB'den Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfına geçirildiği hatırlatıldı.

Yaımlanan basın açıklamasında bu devir kararının gerekçelerine yer verildi. VGM bilgilendirme duyurusunda "Sultan Beyazıt'ın 911 H. (1505 M.) tarihli vakfiyesinde İstanbul'da bulunan cami, medrese, mektep ve imaretten oluşan külliyesi için çok sayıda dükkan, ev, bostan, mera, arazi ve arsa vakfetmiştir." bilgisi verildi. Vakfedilen taşınmazların çok büyük bir kısmının ise Beyoğlu, Şişli ve Galata bölgesinde yer aldığını vurgulandı.

Açıklamanın devamında ise bu taşınmazların kullanım ve işletilmelerine ilişkin bilgi verildi. Daha sonra Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün kuruluş amacına dair bilgi verilerek "Vakıflar Genel Müdürlüğü kuruluş amacı ve görevini yerine getirerek, yönetim ve temsilini yaptığı mazbut (kuruluşları Osmanlı ve Selçuklu'ya dayanan ve günümüzde yöneticisi kalmayan) vakıfların haklarını korumaktadır." açıklaması yapıldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü bilgilendirme duyurusunda ayrıca ilgili kanun hükümleri kapsamında İstanbul özelinde ve belediye mülkleri ile sınırlı kalmaksızın Kulei Zemin Vakfına ait Galata Kulesi, 3. Selim döneminde inşa edilen Selimiye Kışlası, Sultan 1. Mahmud Vakfı adına Adile Sultan Sarayı, Beyazıt Hanı Veli Vakfından Pera Palas Otel, Vefa Lisesi, Şişli Etfal Hastanesi, Sait Halim Paşa Yalısı gibi İstanbul'da ve Türkiye genelinde 1014 taşınmaz vakıfları adına tescil edildiğini duyurdu. Basın açıklamasının son bölümünde ise VGM'nin görevlerinden birisinin kendisine emanet edilen vakıf mallarına sahip çıkmak olduğu vurgusu yapıldı.