İcra Dairesi Tarafından Verilen Aciz Vesikası Nedir, Kimlere Verilir?

İcra davaları sonrasında çıkan aciz vesikası sık sık gündeme geliyor. Aciz vesikası nedir, hangi durumlarda verilir, nasıl iptal edilir? Geçici ve kalıcız aciz vesikasının farkı nedir? Haberimizde.

İcra Dairesi Tarafından Verilen Aciz Vesikası Nedir, Kimlere Verilir?

İcra davalarında gündeme gelen aciz vesikası, borçlunun alacaklıya borcunu ödemek için mal varlıklarının yeterli olmadığını ispatlayan bir belgedir. İcra davası sonucunda alacaklıya, alacağının tamamını alamaması durumunda alamadığı tutar için aciz vesikası verilir. Alacağa karşılık yeterli malı bulunmayan kişiler, icra dairesi üzerinden aciz vesikası alır.

Aciz vesikası alacaklıya ve borçluya 2 nüsha olacak şekilde ayrı ayrı düzenlenir. Borçlunun tüm malları borcuna denk oluncaya dek haciz uygulanır ve paraya çevrilir. Aciz belgesinin içeriği, alacaklının kalan alacak tutarı, faiz ve takip giderleri, icra dosyası giderlerini kapsar. Aciz vesikası için ilk olarak icra dosyası açtırılması gerekir. İcra Dairesi tarafından hacze konu olan mallar incelenir, var olan mallar borcu kapatmak için yeterli olmazsa bu belge düzenlenir.

aciz vesikası

GEÇİCİ VE KALICI ACİZ VESİKASI

Haciz sırasında verilip de henüz kesinleşmemiş olan belge geçici aciz vesikasıdır. Bu belgede, borçlu olan kişinin mevcut mallarının borcu karşılayıp karşılamadığı bilgisi yer almaz. Bu durum satıştan sonra kesinleşir. Geçici aciz vesikası için iptal talebiyle dava açılabilir. Haciz kesinleşince belge kalıcıya çevrilebilir.

Borçlunun haczi karşılayacak hiçbir malı olmaması durumunda ise kalıcı aciz vesikası verilir. Belge alacaklı için düzenlenmez. Borçlunun haczedilen malları satıldıktan sonra kalan borç için hem borçluya hem de alacaklıya aciz vesikası düzenlenerek verilir. Düzenlenen belge ile kalan borç bu şekilde takip edilebilir.