Ticaret Bakanlığı Yüzde 36 Zam Yaptı! 6502 Sayılı Kanun İdari Para Cezaları 2022 Açıklandı

Ticaret Bakanlığı Yüzde 36 Zam Yaptı! 6502 Sayılı Kanun İdari Para Cezaları 2022 Açıklandı

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezaları için beklenen düzenleme yapıldı. 16 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete ile Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci Maddesine Göre 2022 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ ile 2022 yılında uygulanacak olan idari para cezaları belirlenmiş oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan yeniden değerleme oranı üzerinden idari para cezaları da yükselmiş oldu. En düşük ceza miktarı 615 liraya yükselirken en yüksek ceza miktarı ise 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkındaki kanunun 77. maddesinde yer alan On dokuzuncu fıkrasındaki ceza miktarının üst sınırı olan 311.429.139 TL oldu.

6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 77 NCİ MADDESİNE GÖRE 2022 YILINDA UYGULANACAK OLAN İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının, 27/11/2021 tarihli ve 31672 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 533)’nde 2021 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen % 36,20 (yüzde otuzaltı virgül yirmi) oranında artırılarak yeniden belirlenmesidir. Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci maddesi ile 84 üncü maddesinin birinci fıkrasına ve 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır. Ceza miktarları

MADDE 3 – (1) 6502 sayılı Kanunun 77 nci maddesi uyarınca 1/1/2022 ile 31/12/2022 tarihleri arasında uygulanacak idari para cezası miktarları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

idari para cezaları 2022 listesi

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Yeni yönetmelik kapsamında Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan parasal cezalar 1 Ocak 2022 tarihi itibari ile yürürlüğe girecek. 1 Ocak 2022 tarihi itibari ile kesilecek olan cezalarda bu rakamlar uygulanacak.

SONRAKİ HABER